Mainos

Tam­mi­kuun alue­vaa­leis­sa ta­voit­tee­na on yrit­tä­jien huikea me­nes­tys: Vii­den­nes va­lit­ta­van alue­val­tuus­ton jä­se­nis­tä pitäisi olla yrit­tä­jiä

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien tavoitteena aluevaaleissa on, että 20 prosenttia valittavan aluevaltuuston jäsenistä on yrittäjiä.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Jussi Riikonen kertoo, että yrittäjäyhdistys on monipuolisesti mukana yrittäjän arjessa ja ajaa yrittäjän asiaa paikallisella, valtakunnallisella ja Euroopan tasolla.
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Jussi Riikonen kertoo, että yrittäjäyhdistys on monipuolisesti mukana yrittäjän arjessa ja ajaa yrittäjän asiaa paikallisella, valtakunnallisella ja Euroopan tasolla.
Kuva: Ester van Dam

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien (PPY) vuoden 2022 toimintasuunnitelmassa näkyy aluevaalien tuloksen merkitys yrittäjäkunnalle. Aluevaalit pidetään 23. tammikuuta ja vaalissa valitaan aluevaltuuston jäsenet.

PPY:n tavoitteena on, että 20 prosenttia aluevaltuuston jäsenistä on yrittäjiä. Toteutuessaan tavoite tarkoittaisi sitä, että yrittäjät olisivat tiiviisti mukana hyvinvointialueen valmistelussa ja että hyvinvointialueen valmistelussa huomioitaisiin yrittäjien palvelustrategian linjaukset.

Yrittäjien palvelustrategian linjaukset sopivat hyvin myös laajemmalle joukolle kansalaisia. Markkinatutkimusyritys Kantarin tutkimuksen mukaan 71 prosenttia yli 18-vuotiaista haluaisi, että yksityiset palveluntuottajat olisivat mukana tuottamassa kunnan ja maakunnan palveluita.

”Jos yrittäjien linjaus toteutuu, käytössä olisi palveluseteli ja kuluttaja voisi vapaasti valita, mistä hän hankkii tarvitsemansa palvelut. Jonotkin olisivat silloin lyhyemmät, kun palveluja tarjottaisiin useammalta luukulta”, PPY:n puheenjohtaja Jussi Riikonen selvittää.

Yrittäjät edellyttävät myös julkisen puolen hinnoittelun avaamista, että kuluttaja pystyisi vertaaman palvelujen hintoja. Edelleen palvelusetelien arvot pitää määritellä niin, että kuluttajalla olisi valinnan vapaus käyttää joko yksityisiä tai julkisia palveluita.

Hyvinvointialueen muodostaminen yrittäjien palvelustrategisen linjaukset huomioiden on niin merkittävä asia, että PPY kannustaa yrittäjiä käymään ahkerasti äänestämässä.

Keskiöön kuntavaikuttaminen

PPY panostaa vuoden 2022 toiminnassaan kuntavaikuttamiseen. Se tarkoittaa yhteistyön lisäämistä yrittäjävaltuutettujen kanssa.

”Paikallisyhdistykselle kunta on tärkein keskustelukumppani. Mitä paremmin yhteistyö sujuu, sitä paremmin menee kunnalla ja paikallisilla yrittäjillä. Kaikille valtuutetuille yrittäjyys ei ole tuttua. Olemme paikallisyhdistysten apuna kertomassa valtuutetuille, mikä on kunnan yritysrakenne ja mikä on yrittäjyyden merkitys kunnalle. Kuntabarometrissa yrittäjät antavat arvosanan kuntayhteistyöstä. Kuntabarometrin paikallisten tulosten avaaminen on tehokas kehittäjä yrittäjien ja kunnan yhteistyössä”, Riikonen kertoo.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät on läsnä yrittäjän arjessa, ennakoi yritysten toimintaympäristön muutokset ja haluaa aktiivisesti parantaa yrittämisen olosuhteita.

Yrittäjäyhdistys tukee paikallisyhdistyksiä niiden vaikuttamistyössä esimerkiksi silloin, kun kunta tekee elinvoimastrategian päivityksiä. Paikallisyhdistykset saavat yrittäjäyhdistykseltä apua esimerkiksi siinä, että kunta ottaisi laajasti käyttöön yritysvaikutusarvioinnin.

”Yritysvaikutusarviointi pitäisi tehdä aina, kun kunnassa tehdään paikallisiin yrityksiin vaikuttavia päätöksiä. Pohjois-Pohjanmaalla on paikkakuntia, joissa tätä ei tehdä ja niissä kunnissa jää hyödyntämättä arvioinnista koituvat edut. Esimerkiksi vääränlaisen kilpailutuksen takia kunnan hankinnat menevät isoille toimijoille eivätkä paikalliset yritykset pääse ollenkaan mukaan. Kuntien kilpailutukset pitäisi jakaa pienempiin osiin, jotta myös paikalliset yritykset voivat osallistua. Kun kunta ostaa hankinnat paikallisilta yrityksiltä, työllisyys paranee ja kunnan satsaukset jäävät paikallistalouteen”, Riikonen huomauttaa.

Yritysten kasvun turvaaminen

PPY pyrkii kaikin keinoin turvaamaan alueen yritysten kasvua. Työssä erityinen painopiste on työllisyys- ja kohtaanto-ongelman ratkaiseminen Pohjois-Pohjanmaalla.

”Yritysten kasvun suurin este on osaavan työvoiman saanti. Monilla aloilla on huutava pula työntekijöistä eivätkä työttömänä olevat henkilöt työllisty. Työperäisestä maahanmuutosta on tässä tilanteessa apua. Myös osaamista pitää kehittää niin, että tarjolla olisi riittävästi koulutusta niille aloille, joissa on työvoimapula. Perinteisen koulutuksen lisäksi tarvitaan täsmäkoulutusta”, Riikonen huomauttaa.

Pohjois-Pohjanmaan yritysten kasvua PPY tukee vaikuttamalla infran kehittämiseen ja palvelumarkkinan kehittämiseen julkisten hankintojen avulla. Yrittäjäyhdistys on kehittämässä elinkeinopolitiikkaa niin, että se tukee sujuvia omistajanvaihdoksia.

PPY:n vuoden 2022 toimintasuunnitelmassa korostuu myös vastuullisen yritystoiminnan vaatimukset.

Parannamme yrittäjän arkea
  • Vahvistamme: Tarjoamme yrittäjille tietoa, apua ja neuvoja. Näin autamme yrittäjiä menestymään.
  • Verkostoimme: Yhdistämme yrittäjät, luomme ainutlaatuisen verkoston läpi koko Suomen.
  • Vaikutamme: Ajamme yrittäjien asiaa paikallisella, valtakunnallisella ja Euroopan tasolla.