Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Tal­vi­vaa­ran ym­pä­ris­tö­lu­vas­ta tuli useita va­li­tuk­sia

Kaivosyhtiö Talvivaaran uudesta ympäristöluvasta tuli 13 valitusta Vaasan hallinto-oikeuteen.

Kaivosyhtiö Talvivaaran uudesta ympäristöluvasta tuli 13 valitusta Vaasan hallinto-oikeuteen. Lupa käsittelee kaivoksen jätevesien varastointia, puhdistamista ja vesistöön johtamista.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toukokuussa myöntämän luvan valitusaika loppui maanantaina. Valittajina ovat Talvivaaran lisäksi muun muassa Pohjois-Savon ely-keskus ja yksityishenkilöt.

Luvassa keskeistä on, että kaivokselta juoksutettavan veden määrää sanelevat haitta-ainepitoisuudet. Yksi Talvivaaran muutosvaatimus koskee sulfaattipäästöjen nostamista.

Hallinto-oikeudesta kerrotaan, että asian käsittely jatkuu elokuussa. Oikeus käsittelee silloin aluehallintoviraston yhtiölle myöntämän oikeuden toiminnan aloittamiseen, vaikka ympäristölupaprosessi on kesken.

Aiheesta uutisoi ensin Kainuun Sanomat.