Kolumni: Itämeri on Suomen elä­män­lan­ka, jonka häi­riöi­hin on nyt vii­sas­ta va­rau­tua

Hirvikolarit : Kimmo Hyyppä törmäsi sadan ki­lo­met­rin tun­ti­vauh­dil­la hir­veen, jota hän ei nähnyt missään vai­hees­sa

Tal­vi­vaa­ran ym­pä­ris­tö­lu­vas­ta tuli useita va­li­tuk­sia

Kaivosyhtiö Talvivaaran uudesta ympäristöluvasta tuli 13 valitusta Vaasan hallinto-oikeuteen.

Kaivosyhtiö Talvivaaran uudesta ympäristöluvasta tuli 13 valitusta Vaasan hallinto-oikeuteen. Lupa käsittelee kaivoksen jätevesien varastointia, puhdistamista ja vesistöön johtamista.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toukokuussa myöntämän luvan valitusaika loppui maanantaina. Valittajina ovat Talvivaaran lisäksi muun muassa Pohjois-Savon ely-keskus ja yksityishenkilöt.

Luvassa keskeistä on, että kaivokselta juoksutettavan veden määrää sanelevat haitta-ainepitoisuudet. Yksi Talvivaaran muutosvaatimus koskee sulfaattipäästöjen nostamista.

Hallinto-oikeudesta kerrotaan, että asian käsittely jatkuu elokuussa. Oikeus käsittelee silloin aluehallintoviraston yhtiölle myöntämän oikeuden toiminnan aloittamiseen, vaikka ympäristölupaprosessi on kesken.

Aiheesta uutisoi ensin Kainuun Sanomat.