Pekingin olympialaiset: Katso ki­sa­oh­jel­ma tästä

Uusi luontomedia: Poh­joi­sen Polut tarjoaa tuhtia luet­ta­vaa ret­kei­ly­kan­sal­le

Tai­de­neu­vos­to vaatii kult­tuu­ri­alal­le exit-stra­te­giaa ulos ra­joi­tuk­sis­ta – "Ra­joi­tus­ten koh­den­tu­mi­ses­ta koettu epä­oi­keu­den­mu­kai­suus on sy­ven­ty­nyt pe­rus­tel­luk­si epä­toi­vok­si koko toi­min­nan tu­le­vai­suu­des­ta"

Taideneuvoston puheenjohtajan Juha Itkosen mukaan koronakriisin takia vaarana ovat peruuttamattomat vauriot työllistävälle, kasvavalle ja hyvinvointia luovalle kulttuurialalle. – Jos luovien alojen herkkä infrastruktuuri tuhoutuu, sitä on hyvin vaikea luoda uudestaan, hän varoittaa.

Taideneuvoston puheenjohtajan Juha Itkosen mukaan jo nyt on selvää, että koko suomalaisen kulttuurin kenttä kokee pandemiasta pitkäkestoisia vaurioita.
Taideneuvoston puheenjohtajan Juha Itkosen mukaan jo nyt on selvää, että koko suomalaisen kulttuurin kenttä kokee pandemiasta pitkäkestoisia vaurioita.
Kuva: Mauri Ratilainen

Taideneuvosto on syvästi huolestunut koronarajoitusten vaikutuksista taide- ja kulttuurialan tulevaisuudelle. Sen mukaan rajoitukset ovat kohdistuneet rajusti ja osin perusteettomasti juuri kulttuurin kenttään. Vaarana ovat peruuttamattomat vauriot työllistävälle, kasvavalle ja hyvinvointia luovalle alalle.

Taideneuvoston puheenjohtaja, kirjailija Juha Itkonen vaatii tiistaina valtiosihteeri Tuomo Puumalalta pikaista suunnitelmaa, jolla kulttuuriala selviää koronakriisistä edes kohtuullisilla vaurioilla.

Tämän katastrofin lisäksi kulttuurialaa uhkaa veikkausvoittovarojen jyrkkä pudotus.

Tilanne näyttää jatkuvan yhtä epävarmana, ja inhimillinen hätä työn tekemisen mahdollisuuksista ja toimeentulosta kasvaa kuukausi kuukaudelta.

Yhteiskunnalliset rajoitustoimet iskivät viime vuonna rajusti koko kulttuurialalle. Erityisen lamauttava isku on ollut esittävien taiteiden kentällä, jossa käytännössä koko toiminta on tälläkin hetkellä estettynä.

Tilanne näyttää jatkuvan yhtä epävarmana, ja inhimillinen hätä työn tekemisen mahdollisuuksista ja toimeentulosta kasvaa kuukausi kuukaudelta.

– Kriisiä on kestetty ja tilanteeseen sopeuduttu, mutta jaksamisen henkiset ja taloudelliset rajat alkavat tulla vastaan. Rajoitusten kohdentumisesta koettu epäoikeudenmukaisuus on syventynyt perustelluksi epätoivoksi koko toiminnan tulevaisuudesta, Juha Itkonen sanoo.

Kriisiä lievittämään tarvitaan rahallisen tuen lisäksi exit-strategia vallitsevista rajoituksista.

– Varmuutta tulevasta ei pandemian oloissa voi olla kellään, mutta elämä limbossa ei voi jatkua loputtomiin.

Itkosen mukaan jo nyt on selvää, että koko suomalaisen kulttuurin kenttä kokee pandemiasta pitkäkestoisia vaurioita. Kulttuurialaa uhkaa myös nimenomaan taiteen kenttään kohdistuva näkymä veikkausvoittovarojen rajusta pudotuksesta.

Taideneuvosto vaatii, että valtion vuoden 2022 taidebudjetissa kompensoidaan täysimääräisesti taide- ja kulttuuritoiminnan veikkausvoittovarojen leikkaukset.

– Yhdessä koronan taloudellisten seuraamusten kanssa nämä leikkaukset johtaisivat lainkaan liioittelematta taidetoiminnan täystuhoon, Itkonen toteaa.

Taideneuvosto vaatii, että valtion vuoden 2022 taidebudjetissa kompensoidaan täysimääräisesti taide- ja kulttuuritoiminnan veikkausvoittovarojen leikkaukset.

Ennen pandemiaa luovat alat olivat vahvassa kasvussa myös taloudellisesti.

– Jos niiden herkkä infrastruktuuri tuhoutuu, sitä on hyvin vaikea luoda uudestaan.