Luonto: Uhan­alai­set tör­mä­pääs­kyt kai­voi­vat jälleen pe­sä­ko­lon­sa ou­lu­lais­ra­ken­ta­jien hiek­ka­ka­soi­hin

Vaatteet: Kaksi ou­lu­lais­ta vaa­te­yri­tys­tä tais­te­lee pi­ka­muo­ti­bis­nes­tä vastaan

Oulu: Kii­ke­liin suun­ni­tel­tu me­ri­kyl­py­lä hakee jälleen li­sä­ai­kaa – ja on to­den­nä­köi­ses­ti saa­mas­sa sitä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Taan­tu­man riski on noussut ke­vääs­tä, mutta Poh­jois-Poh­jan­maan toi­mi­alat ovat pär­jän­neet tilanne huo­mioi­den hyvin – työ­voi­ma­pu­la vaivaa edel­leen useita aloja

Annankankaan tuulipuisto, tuulivoima, tuulimylly, tuulienergia, tuulivoima, Hyötytuuli, Lukkaroinen
Kuva: Vesa Joensuu

Venäjän hyökkäyssodan suorat vaikutukset Pohjois-Pohjanmaalle ovat olleet tähän mennessä kohtuullisen vähäisiä, mutta välillisiä vaikutuksia on paljon, kertoo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Maataloudessa moni yritys on edelleen kustannus- ja kannattavuuskriisissä, vaikka kohonneita kustannuksia on saatu siirrettyä tuotteiden hintoihin.

Teollisuusyrityksissä tuotanto ja tuotteiden kysyntä ovat kohtuullisen hyvällä tasolla, vaikka heikkenevää suhdannetta on nähtävissä. Uusiutuvan energian hankkeita on vireillä runsaasti.

Tuulivoimaloita rakennetaan ja erilaiset biokaasu- ja aurinkosähköratkaisut on lisääntyneet suunnitelmissa.

Rakentamisen aloilla on nähtävissä lievää hiipumista ja alkavien projektien siirtoa tai pienentämistä tehdään kohonneiden kustannusten vuoksi. Isoja hankkeita on kuitenkin käynnissä tai alkamassa

Kuluttajien heikentyvä ostovoima vähentää palveluiden kysyntää. Pohjois-Pohjanmaan matkailuyritysten liikevaihto- ja henkilöstökehitys on ollut hyvin vaihtelevaa viime vuodet – isossa kuvassa suunta on nousujohteinen.

Syyskuuhun mennessä Ukrainan sodalla ei ole ollut vielä merkittäviä työmarkkinavaikutuksia Pohjois-Pohjanmaalla.

Ukrainalaiset lisäävät Pohjois-Pohjanmaan työvoiman määrää ja myös työllistyvät alueelle. Heillä on ammatillista koulutusta tai muuta tunnistettua osaamista, mutta haasteena on kielitaito. Kielikoulutusta ja tulkkauspalveluja tarjotaan useissa kunnissa.

Laaja työvoimapula on yhä maakunnan isoin työmarkkinahaaste. Tarjolla oleviin työpaikkoihin ei tunnu löytyvän helposti tai nopeasti sopivia tekijöitä.

Osaajapulaa esiintyy laajasti varsinkin rakentamisen, sosiaali- ja terveyspalveluiden ja metalli- ja konepajateollisuuden aloilla. Avoimiin paikkoihin on vaikeuksia saada tekijöitä myös varhaiskasvatuksen, ICT:n, ravitsemisen, kuljetuksen, kone- ja laitekorjauksen, kiinteistöhuollon, myyntityön ja taloushallinnon aloilla.

Pitkäkestoista taantumaa tai matalasuhdannetta ei ole näkyvissä. Työllistämisen tarve vähenee, mutta työttömyyden merkittävää lisäystä ei ole nähtävissä.