Rakentaminen: Oulun kes­kus­taan nousee lä­hi­vuo­si­na uusia, aiempaa kor­keam­pia ker­ros­ta­lo­ja Hal­li­tus­ka­dul­le ja Hei­nä­pää­hän

Kevään ylioppilastulokset: Katso listoja Oulun ja muun Poh­jois-Poh­jan­maan uusista yli­op­pi­lais­ta

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Syöt­teen kan­sal­lis­puis­ton viereen pe­rus­tet­tiin yli 200 heh­taa­rin yk­si­tyi­nen luon­non­suo­je­lu­alue

Ely-keskuksen välittämä kuva vasta perustetulta luonnonsuojelualueelta.
Ely-keskuksen välittämä kuva vasta perustetulta luonnonsuojelualueelta.
Kuva: Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus

Syötteen kansallispuiston viereen on perustettu laaja yksityinen luonnonsuojelualue, kertoo Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus.

Ely-keskuksen mukaan Säkkilän yksityinen luonnonsuojelualue perustettiin maanomistajan hakemuksesta. Kaksipalstainen alue on kooltaan noin 212 hehtaaria. Se rajoittuu Syötteen kansallispuistoon noin 2,6 kilometrin matkalla.

Suojelualue sijaitsee Taivalkoskella Loukusan kylän eteläpuolella. Alueella on yli 150-vuotiasta luonnontilaista metsää ja nuorta kasvatusmetsää. Alueen metsiä ei ole hakattu muutamaan vuosikymmeneen ja puusto on kehittynyt sekametsiksi, joissa on paikoin runsaasti haapoja.

Alueelta on löydetty harvinaista lajistoa. Siellä esiintyy muun muassa nukkamunuaisjäkälää, aarninappua, palosuomujäkälää ja raidankeuhkojäkälää.

Ely-keskuksen mukaan suojelualueen perustamisen mahdollisti Pohjois-Suomen metsien suojeluun saatu erillisrahoitus. Syksyn 2020 jälkeen Pohjois-Pohjanmaalla on joko hankittu valtiolle tai perustettu yksityisiä luonnonsuojelualueita noin 2200 hehtaarin alueelle. Kaikkiaan sopimuksia maanomistajien vapaaehtoisten tarjousten perusteella on tehty 125 kappaletta.