Kolumni
Tilaajille

"Suuret pelurit pys­ty­vät yhä useam­min mää­rit­tä­mään lain­val­mis­te­lun si­säl­tö­jä omaksi hyö­dyk­seen" – po­li­tii­kan mark­ki­noil­la jotkut ovat ta­sa-ar­voi­sem­pia kuin toiset

Lobbaamisen tavat ovat usein arkaluontoista tietoa ja voivat sisältää jopa kilpailukykyyn liittyvää informaatiota, Markus Mykkänen kirjoittaa.

Lukuisten yritysten ja etujärjestöjen on tärkeää säilyttää toimivat suhteet poliittisiin päättäjiin. Näiden organisaatioiden tärkeimpiä sidosryhmiä on valtio ja sen ylin päätöksentekokoneisto.

Suhteiden hoitamisen avulla organisaatiot varmistavat, että heidän intressinsä otetaan huomioon lainvalmistelussa.