Kolumni: Mol­do­van se­pa­ra­tis­ti­alueel­la Trans­nist­rias­sa jän­nit­teet tun­tui­vat jo vuonna 2019

Kevään ylioppilastulokset: Katso listoja Oulun ja muun Poh­jois-Poh­jan­maan uusista yli­op­pi­lais­ta

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Suun ter­vey­den­hoi­to on hy­vin­voin­ti­alueil­la tärkeä lä­hi­pal­ve­lu – pal­ve­lui­hin tulee in­ves­toi­da nyt, jotta ham­pai­den ja suun sai­rau­det eivät ehdi edetä

Aluevaaleissa on kyse ihmisten arkeen ja hyvinvointiin vaikuttavista palveluista. Kaikilla hyvinvointialueiden asukkailla on oikeus saada tarvitsemansa suun terveydenhuollon perus- ja erikoistason palvelut läpi elämän. Suun terveydenhoito on tärkeä lähipalvelu, joka lisää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia.

Uusilla hyvinvointialueilla tarvitaan merkittävästi lisää resursseja suun terveydenhuollon palveluihin. Suunterveyden hoitovelka on kasvanut korona-aikana noin 1,3 miljoonalla potilaskäynnillä. Palveluihin tulee investoida nyt, jotta hampaiden ja suun sairaudet eivät ehdi edetä. Suun krooniset infektiot ovat myös yhteydessä moniin kansantauteihin, kuten sydän- ja verisuonisairauksiin, diabetekseen ja syöpiin.