Koronavirus: Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pois­tu­mi­nen näkyy sai­raa­la­hoi­don tar­pees­sa ja leik­kauk­sia on jou­dut­tu pe­ru­maan OYSissa

Vanhat kuvat: Oulun Rat­sas­ta­jien tarkat har­joi­tuk­set – rat­sas­tus­kil­pai­lut hou­kut­te­li­vat run­saas­ti yleisöä Oulun Po­kaa­liin

Tilaajille

Su­per­na­tu­ral-lei­vos on ou­lu­lai­sen kon­diit­to­ri­mes­ta­ri Sampo Ko­ta­jär­ven luomus – "Mi­nus­ta leivos ku­vas­taa ihmisen ja luonnon suh­det­ta, joka muuttuu koko ajan"

Leivoksen tarina liittyy Oulun taidemuseon Supernatural-näyttelyyn.

Oulu
Supernatural-leivos syntyi Oulun taidemuseon kahvila Kaaren tilauksesta. – Minusta leivos kuvastaa ihmisen ja luonnon suhdetta, joka muuttuu koko ajan, kondiittorimestari Sampo Kotajärvi sanoo.
Supernatural-leivos syntyi Oulun taidemuseon kahvila Kaaren tilauksesta. – Minusta leivos kuvastaa ihmisen ja luonnon suhdetta, joka muuttuu koko ajan, kondiittorimestari Sampo Kotajärvi sanoo.
Kuva: Pekka Peura

On olemassa aivan spesiaali oululainen leivos, jonka nimi on Supernatural. Kondiittorimestari Sampo Kotajärvi loi leivoksen Oulun taidemuseon Supernatural-näyttelyn inspiroimana.

Supernatural on kansainvälinen nykytaidenäyttely, joka suuntaa ajatukset tulevaisuuden ihmisyyteen ja maailmassa olemiseen yhdessä kaikkien elollisten ja ei-inhimillisten olentojen kanssa. Kun Sampo Kotajärvi tutustui näyttelysuunnitelmaan, leivoksen idea ja muotokieli tulivat pääpiirteittäin mieleen hyvin äkkiä.