Nuoret: Valkean ke­sä­ka­tu on nuorten mie­les­tä tur­val­li­nen, vaikka siellä ta­pah­tuu ikä­viä­kin asioita

Juhlapyhät: Miksi he­la­tors­tai­ta vie­te­tään?

Suo­sio­taan kas­vat­ta­neen Rii­si­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­ton park­ki­alueen laa­jen­nus­työt alkavat – au­to­paik­ko­jen määrä kol­min­ker­tais­tuu

Riisitunturin kansallispuisto on kasvattanut suosiotaan viime vuosina.
Riisitunturin kansallispuisto on kasvattanut suosiotaan viime vuosina.
Kuva: Eskola Juhani

Riisitunturin kansallispuiston lähtöpisteen parkkipaikan laajennustyöt ovat alkaneet, kertoo Metsähallitus. Parkkialuetta kasvatetaan käynnistyneessä remontissa kolminkertaiseksi.

Parkkipaikan laajennustöiden aikana alueella liikkuu raskasta työmaaliikennettä. Metsähallitus kertoo, että paikan päälle aiotaan järjestää myös liikenteenohjausta.

Laajennustöiden taustalla ovat monen vuoden ajan kasvaneet kansallispuiston kävijämäärät. Entinen 70 auton parkkipaikka on Metsähallituksen mukaan käynyt liian pieneksi. Laajennuksen myötä alueelle mahtuu 200 henkilöautoa.

Parkkialueen laajennus tehdään vuokratontille yksityismaan puolelle. Työn toteuttaa Metsähallituksen tilauksesta paikallinen yrittäjä. Metsähallitus kertoo tiedotteessaan, että työ teetetään eduskunnan myöntämällä tulevaisuusinvestointirahoituksella.

Parkkipaikan laajennus valmistuu lokakuun loppuun mennessä. Vanha parkkialue on käytössä uuden alueen valmistumiseen saakka, minkä jälkeen vanhaa parkkialuetta siistitään.

Parkkialueen laajentamisen lisäksi Riisitunturin kansallispuistossa aiotaan tehdä kestävöintiä 11 kilometriä pitkälle Riisin rietas -päiväreitille. Reitille käytettävä murske ja pitkospuut on tarkoitus ajaa maastoon talven aikana ja työt on tarkoitus tehdä ensi kesänä. Metsähallitus kertoo, että kyseisen työn urakoitsija kilpailutetaan syksyn aikana.