Suo­mi-ra­ta ly­hen­täi­si junan mat­kus­tu­sai­ko­ja, Oulun kaup­pa­ka­ma­rin johtaja haluaa kak­sois­rai­teen Ouluun saakka

Tampereella, Turussa ja pääkaupunkiseudulla kohistaan nyt junien kulun nopeuttamisesta näiden kaupunkien välillä ja puhutaan isoon ääneen Suomi-radasta.

Valtio perustaa uuden yhtiön edistämään rataverkon kehittämistä. Pohjoisessa kaksoisraide ulottuu Ylivieskaan mutta ei Ouluun.
Valtio perustaa uuden yhtiön edistämään rataverkon kehittämistä. Pohjoisessa kaksoisraide ulottuu Ylivieskaan mutta ei Ouluun.
Kuva: Nina Susi

Tampereella, Turussa ja pääkaupunkiseudulla kohistaan nyt junien kulun nopeuttamisesta näiden kaupunkien välillä ja puhutaan isoon ääneen Suomi-radasta. Oulu ei halua jäädä osattomaksi.

Suomi-rata -hankkeesta ja junayhteyksien nopeuttamisesta puhutaan eteläsuomalaisin äänenpainoin. Valtio perustaa uuden yhtiön edistämään rataverkon kehittämistä. Pohjoisessa kaksoisraide ulottuu Ylivieskaan mutta ei Ouluun.

Onko Oulu pudonnut keskustelun kelkasta, Oulun kauppakamarin toimitusjohtaja Jari Tuovinen?

– Olemme huomanneet, että keskustelussa painottuu vähän niin kuin kilpailevana hankkeena tunnin rata Turkuun ja Tampereelle. Olemme alueen toimijoiden kesken painottaneet poliittiseen päätöksentekoon, että Suomi-radan keskeisiä tulppia on juuri tämä viimein pätkä Oulusta etelään päin.

– Asian markkinoinnin kannalta Helsinki–Tampere-osuus on painoarvoltaan suuri, mutta samaa rataa se on. Meidän tavoite on, että ensin lähdettäisiin täältä tekemään. Nämä ovat sen verran suuria investointeja, että tämä julkisuudessa ollut yhtiömalli on meidän tavoitteidemme mukainen, koska sillä voitaisiin nopeuttaa hanketta. Toivotaan, että siihen otettaisiin myös yksityistä rahaa aikanaan mukaan.

Onko Oulu sysätty syrjään?

– Ei ole. Mutta täältä päin pitää huutaa pikkuisen isommalla volyymilla, että se kantaa Etelä-Suomen pöhinän yli ja pääsee siihen keskusteluun mukaan. Kyllä siihen on havahduttu kaupungin, liiton ja muiden toimijoiden kanssa, että pyritään vaikuttamaan voimakkaammin suoraan.

Jos junayhteys Tampereelle nopeutuu, vaikuttaahan sekin sinänsä Ouluunkin?

– Vaikuttaa, mutta jos miettii volyymeja tonnistossa, suurimmat volyymit menevät Oulusta etelään päin. Siinä tulee ongelmaksi, että matkustajaliikenteen nopeuttaminen ei onnistu ennen kuin saadaan kaksoisraide koko välille Ouluun asti. Kun raskas liikenne kulkee hitaasti, se ei mahdollista suurta nopeutta matkustajaliikenteessä. Suhteellisesti ottaen kolmoisraide Tampereelta Helsinkiin ei auta meitä niin paljon kuin täällä viimeinen sata kilometriä kaksoisraidetta.

– Jos meillä on tavoite tiputtaa kokonaismatka-aika (Oulusta Helsinkiin) neljään tuntiin, Tampereelle pitäisi päästä kolmessa tunnissa. Täällä voitaisiin saavuttaa enemmän nopeuttamista.

Valtio kehittämään rautatietoimialaa

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta puoltaa liikenne- ja viestintäministeriön esitystä, jonka mukaan rautatietoimialan kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi ja suurten raideliikenneinvestointien edistämiseksi perustetaan valtion kokonaan omistama osakeyhtiö.