Ylennykset: Tässä on re­ser­vin ylen­nyk­siä it­se­näi­syys­päi­vä­nä – katso, ketkä poh­jois­suo­ma­lai­set on ylen­net­ty

Pääkirjoitus
Tilaajille

Suomi on ve­nä­läis­ten sil­mis­sä kaikkea muuta kuin tsuh­nien maa, ja tämä suh­tau­tu­mi­nen on meille suu­rek­si eduksi

Venäläisten suhtautuminen Suomeen on lähes yltiöpositiivista – ja suomalaisten Venäjä-asenteet perin synkeitä. Putinin aggressiivisen politiikan syntitaakkaa ei pidä asettaa tavallisten venäläisten kannettavaksi.

Tarkin kuva naapureista syntyy ihmisten omien kokemusten kautta. Tuota kuvaa voidaan yrittää myös ylhäältä päin muokata, rakentaa ennakkoluuloja ja viholliskuvia.

Näiden luonti käy kuitenkin työlääksi, jos ihmisten omat kokemukset kertovat muuta. Matkailun ohella muutkin kohtaamiset avartavat näkemyksiä.