Mainos

Suomen Yrit­tä­jien ja Kun­ta­lii­ton yh­teis­työ tii­vis­tyy – korona pal­jas­ti kuntien ja yri­tys­ten koh­ta­lon­yh­tey­den

Kuntaliitto ja Suomen Yrittäjät ovat tyytyväisiä koronan tiivistämään yhteistyöhön. Toimiva elinkeinopolitiikka nojaa juuri vuorovaikutteisuuteen.

Poikkeusajat saattoivat viimeisetkin kunnat yhteistyöhön yritysten kanssa, sanoo Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen.
Poikkeusajat saattoivat viimeisetkin kunnat yhteistyöhön yritysten kanssa, sanoo Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen.

Suomen Yrittäjien ja Kuntaliiton yhdessä laatimat korona-ajan suositukset kunnille ja yrityksille säilyvät ennallaan. Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen kertoo, että asiasta keskustellessa päädyttiin vahvistamaan aiemmin annettua viestiä.

”Tärkeintä on yhteistyön tiivistäminen. Ratkaisuja on hyvä hakea yhdessä”, Karhunen sanoo.

Kunnat ymmärtävät entistä paremmin yritysten tarpeellisuuden, sanoo Suomen Yrittäjien vara- toimitusjohtaja Anssi Kujala.
Kunnat ymmärtävät entistä paremmin yritysten tarpeellisuuden, sanoo Suomen Yrittäjien vara- toimitusjohtaja Anssi Kujala.

Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala on samoilla linjoilla. Enempää kovin yksityiskohtaisia suosituksia ei voi laatia, koska kuntia ja yrityksiä on niin monenlaisia. Kujalan mukaan vastuu on nyt kunnissa.

”Yhteistyö on tiivistynyt korona-aikana sekä valtakunnallisesti Kuntaliiton ja Suomen Yrittäjien välillä, mutta tärkeintä työ on paikallisella tasolla eli kuntien ja paikallisyhdistysten välillä.”

Suositusten vaikuttavin tekijä on Karhusen mielestä maksuliikenteen turvaaminen ja nopeuttaminen. Merkittävää apua on myös vuokrien lisämaksuajoista ja jopa -helpotuksista.

Korona-aikana kunnat ja yritykset ovat luoneet uudenlaisia yhteistyömuotoja.

”Yrittäjät voivat auttaa kuntia poikkeusaikana. Yritykset voivat esimerkiksi toimittaa ikäihmisille kauppaostoksia”, Karhunen kuvailee.

Hyvinvoiva yritys tuo elinvoimaa

Kujalan mukaan Kuntaliitolla ja Suomen Yrittäjillä on paljon yhteisiä näkökulmia elinkeinopolitiikkaan. Yrittäjät julkaisee omat linjauksensa yrittäjille tarjottavien yrityspalveluiden kehittämisestä kuntavaalien jälkeen. Erityisiksi teemoiksi nousevat hankintojen kehittäminen sekä hyvien elinkeinopalveluiden turvaaminen.

Yrittäjien kuntabarometrissä 2020 yrittäjät kaipaavat kunnilta päätöksenteon yrityslähtöisyyttä, hyvää elinkeinopolitiikan asemaa sekä toimivia yrityspalveluita.

”On tärkeää, että kuntabarometrin tulokset käsitellään kunnanjohdon ja yrittäjäyhdistyksen kesken”, Kujala korostaa.

Karhusen mukaan toimiva elinkeinopolitiikka on kunnan elinvoiman kannalta keskeinen tekijä. Hyvinvoiva yritys tuo elinvoimaa kunnalle.

”Kunnissa on hyvä arvioida, miten päätökset vaikuttavat yrityksiin.”

Kuntien pitäisi Kujalan mukaan huolehtia siitä, että yritysten omistajanvaihdokset sujuvat hyvin. Yksinyrittäjien merkityksen tunnistamista taas voisi parantaa.

”Yksinyrittäjätuen myötä heihin on syntynyt yhteys. Nyt yksinyrittäjille tulisi tarjota heille sopivia palveluita”, Kujala selittää.

Elpymiselle annettava aikaa

Sekä Kuntaliitto että Suomen Yrittäjät tähyilevät jo normaaleihin aikoihin. Tavoitteessa ei saa kuitenkaan unohtaa sitä, että yritysten liiketoiminta ei heti palaa ennalleen. Elpymiselle on annettava aikaa, Karhunen muistuttaa.

”Viime vuonna kiteytyi kuntien ja yritysten kohtalonyhteys. Kunnat ymmärsivät entistä paremmin yritysten tarpeellisuuden. Nykyiset suositukset pitää jossakin vaiheessa muuntaa normaaliaikaan sopiviksi, jotta hyvät käytännöt jatkuvat”, Kujala sanoo.

Karhunen toivoo, että poikkeusajat ovat saaneet viimeisetkin kunnat yhteistyöhön yritysten kanssa.

”Hyvin monessa kunnassa on jo valmiiksi ollut säännöllistä yhteistyötä yritysten ja kunnan välillä. Nyt on korkea aika kunnanjohdossa kutsua yritykset kahville, jos niin ei ole vielä tehty.”

Korona-ajan suositukset
  • Suomen Yrittäjien ja Kuntaliiton yhteisten suositusten tarkoituksena on turvata yritysten toimintaedellytykset, alueiden työpaikat sekä kuntien elinvoima.
  • Kuntien ja yrittäjien on tärkeä keskustella tilanteesta yhdessä. Yhteistyötä kannattaa tiivistää entisestään.
  • Kunnat voivat auttaa yrittäjien maksuvaikeuksissa sopimalla vuokrien lisämaksuajoista tai -helpotuksista.
  • Kuntien ei kannata lykätä hankintoja, vaan mahdollisesti jopa aikaistaa niitä. Hankintoja on hyvä tehdä suoraan paikallisilta yrityksiltä, jos hankintalaki sen sallii.
  • Palveluseteleitä kannattaa myöntää kuntalaisten käytettäväksi normaalisti ja yhä kiihtyvällä tahdilla.