Pääkirjoitus: Suomen side Ruot­siin vah­vem­pi ja ta­sa-ar­voi­sem­pi kuin yli 200 vuo­teen, on jo aika unohtaa komp­lek­sit

Suurpetokeskus: Tuore tar­kas­tus kertoo useista puut­teis­ta Kuu­sa­mon suur­pe­to­kes­kuk­ses­sa

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Suomen Vuok­ra­nan­ta­jat: Oulu on jälleen Suomen kol­man­nek­si hou­kut­te­le­vin kau­pun­ki asun­to­si­joit­ta­mi­sel­le – "Ra­ken­ta­mi­nen uhkaa kui­ten­kin hyytyä sekä kes­kus­tas­sa että Lin­nan­maal­la"

Suomen Vuokranantajat ry on huolissaan Oulun vuokra-asuntomarkkinoilla siitä, että uudisrakentaminen uhkaa hyytyä sekä keskustassa että Linnanmaalla, kunnes kaupungin suhtautuminen pääkampuksen siirtämiseen selviää. Kuva Linnanmaalta.
Suomen Vuokranantajat ry on huolissaan Oulun vuokra-asuntomarkkinoilla siitä, että uudisrakentaminen uhkaa hyytyä sekä keskustassa että Linnanmaalla, kunnes kaupungin suhtautuminen pääkampuksen siirtämiseen selviää. Kuva Linnanmaalta.
Kuva: Janne Körkkö

Oulu on yhä Suomen kolmanneksi houkuttelevin kaupunki asuntosijoittamiselle, selviää tiistaina julkaistusta kaupunkirankingista. Listaus on tehty Suomen Vuokranantajat ry:n ja PTT:n asuntosijoittamisen tuottojen kehitystä kuvaavan vuosittaisen ennusteen pohjalta.

Oulu sijoittui vuokramarkkinoiden kehitystä ennakoivassa 24 kaupungin rankingissa kolmannelle sijalle myös viime vuonna.

Suomen Vuokranantajien mukaan Oulun houkuttelevuus vuokranantajien silmissä ei perustu vain sijoitusten ennakoituun tuottoon, vaan kokonaisarvioon markkinoiden kehityksestä. Vuokramarkkinoiden kasvua ovat selittävät Oulussa opiskelijat ja positiivinen työpaikkakehitys.

– Toisaalta runsas rakentaminen on pitänyt vuokratason Oulussa edullisena verrattuna muihin suuriin kaupunkeihin. Rakentaminen uhkaa kuitenkin hyytyä sekä keskustassa että Linnanmaalla, kunnes kaupungin suhtautuminen yliopiston suunnitelmiin pääkampuksen siirtämisestä keskustaan on selvillä, Suomen Vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen toteaa.

PTT:n laatimassa asuntosijoittamisen tuottoennuste arvioi yksiöiden keskimääräisen vuokratuoton olevan Oulussa ennen veroja 4,6 prosenttia vuosien 2020-2023. Arvio on kasvanut hieman edellisestä vuodesta, mutta koronakriisin arvioidaan hidastavan yksiöiden hintojen nousua aiemmista ennusteista.

Lue myös: Jat­ku­vat häiriöt ta­lo­yh­tiös­sä ovat vuok­ra­lai­sen ja vuok­ran­an­ta­jan vas­tuul­la – va­ka­vis­sa ta­pauk­sis­sa il­moi­tus po­lii­sil­le on paras vaih­toeh­to

Suomen Vuokranantajat arvioi tiedotteessaan Oulussa vuokratuoton sekä arvonnousun huomioivaksi keskimääräiseksi kokonaistuotoksi yhteensä 5,4 prosenttia.

– Oulun osalta arvio yksiöiden kokonaistuotosta on laskenut edellisestä vuodesta noin prosenttiyksiköllä, mikä tiputtaa Oulun yksiöiden osalta tarkasteltujen kaupunkien hännille. Myös suuremmissa asunnoissa vuokrien maltillinen kasvu ja aiemmin ennakoitua hitaampi hintakehitys laskevat tuottoennustetta, Rokkanen kertoo.

Vuokranantajien kaupunkirankingissa houkuttelevimmaksi kaupungiksi asuntosijoittajille arvioitiin Kuopio. Rankingissa vertaillaan vuokratuoton ja arvonnousun lisäksi muun muassa väestönkasvua, muuttoliikkeitä ja opiskelijoiden osuutta kaupungissa.

24 vertaillusta kaupungista parhaan vuokratuoton yksiöissä ennen veroja sai Kajaanissa ja Kouvolassa, jossa tuottoa pystyy kerryttämään 7,7 prosenttia ja pienimmän Helsingissä, jossa voittoa sai 3,2 prosenttia. 

PTT ennustaa koronakriisin vauhdittavan vuokratulojen alueellisten erojen kasvua. Koronakriisi aiheutti vuokratulojen kasvussa katkoksen, jonka uskotaan palautuvan normaaliin kasvusuuntaansa nopeimmin kasvukeskuksissa. Pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella vuokrien hintojen arvioidaan laskevan tänä vuonna puolella prosentilla ja muualla Suomessa kolmella prosentilla.