Suomen suu­rim­pien kau­pun­kien ver­kos­ton mukaan ko­ro­na­tuil­le on tar­vet­ta tu­le­vi­na­kin vuosina

Oulu on yksi C21-verkoston kaupungeista, johon kuuluvat suurimmat maakuntakaupungit ja pääkaupunkiseudun isot kaupungit.
Oulu on yksi C21-verkoston kaupungeista, johon kuuluvat suurimmat maakuntakaupungit ja pääkaupunkiseudun isot kaupungit.
Kuva: Annika Ollanketo

Suomen suurimpien kaupunkien kaupunginjohtajat pitävät huolestuttavana, että valtiovarainministeriön budjettiehdotus ei sisältänyt tukea kunnille koronasta aiheutuvien kustannusten hoitamiseen.

Heidän mukaansa on välttämätöntä, että hallitus kohdentaa ensi vuoden budjetissaan kunnille mittaluokaltaan ja painotuksiltaan vastaavan tukipaketin kuin kuluvana vuonna.

Kaupunginjohtajat muistuttavat, että haastavassa kuntataloustilanteessa kunnat eivät voi yksin kantaa päävastuuta koronasta aiheutuvista kustannuksista.

Koronavirus heikentää tämänhetkisten arvioiden mukaan kuntataloutta vuonna 2021 noin 1,7 miljardilla, joka on lähes yhtä paljon kuin tänä vuonna.

Vaikutukset näkyvät kaupunginjohtajien mukaan erityisesti verotuloissa, jotka laskevat pandemian johdosta huomattavasti.

Heidän mukaansa myös hoitovelka kasvaa huolestuttavasti ja perusterveydenhuollosta vastaavien kuntien ohella tulee tukea kohdentaa ensi vuonnakin suoraan sairaanhoitopiireille.

Lisäksi joukkoliikenteen järjestäjille tulisi kompensoida koronasta aiheutuvia lipputulomenetyksiä.

Kaupunginjohtajien mielestä valtion on varauduttava kustannusten korvaamiseen myös vuosien 2022–2023 osalta. He haluaisivat vähentää julkisen sektorin menopaineita.

Koronaviruksen aiheuttamasta taloustilanteesta palautumiseen kaupungit haluaisivat investointeja, joilla tavoitellaan työllisyysvaikutuksia ja kasvua, kilpailukykyä ja keskeisten kaupunkien säilymistä elinvoimaisina.

Kaupunginjohtajien mukaan lisäpanostukset yritystukiin, työllisyyden hoitoon ja työllisyyspalveluiden kuntakokeiluihin ovat tärkeitä toimenpiteitä talouden elpymisen kannalta ja kaupunkien radikaalisti heikentyneen työllisyyden parantamiseksi.