Oulun oikeustalo: Oulun uuden oi­keus­ta­lon ves­sas­ta kuu­lu­nut ku­mah­dus johti siihen, että kaikki wc-ti­lat pitää tar­kis­taa

Sosiaalinen media: Jaakko ja Niina Polon pa­ri­suh­de­huu­mo­ri kerää jopa mil­joo­nia näyt­tö­ker­to­ja Ins­ta­gra­mis­sa

Jääkiekko: Kärpät on noussut maan joh­ta­vak­si maa­li­vah­ti­kas­vat­ta­mok­si Roope Kois­ti­sen an­sios­ta

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Suomen pää­ra­ta­ryh­mä esittää Oulua yhdeksi eu­roop­pa­lai­sen ydin­ver­kon sol­mu­pis­teek­si

Päärataryhmä kiirehtii Suomea täyttämään Verkkojen Eurooppa -ohjelman (TEN-T) ydinverkon laatukriteerit.

Päärataryhmä korostaa läntisen Suomen Helsingistä Tornioon tuottavan 68 prosenttia maan viennin arvosta. Arkistokuva.
Päärataryhmä korostaa läntisen Suomen Helsingistä Tornioon tuottavan 68 prosenttia maan viennin arvosta. Arkistokuva.
Kuva: Tomi Vuokola

Suomen päärataryhmä esittää eurooppalaisen ydinverkon solmupisteiksi Oulua, Tamperetta ja Seinäjokea. Päärataryhmä esittää hallitukselle ja valtakunnallisen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (liikenne12) tekijöille kolme päärataan panostamisen perustetta.

Esitykset on tarkoitettu liikenne12:n valmisteluun, valtion ensi vuoden ja tulevien vuosien talousarvioihin ja lisätalousarvioihin sekä EU:n elpymisrahoituksen kansalliseen esitykseen.

Suomi on sitoutunut vuoteen 2030 mennessä täyttämään ydinverkon kriteerit. Nykyisillä päätöksillä Suomi ei käytä pääradalla riittävän raidekapasiteetin vaatimusta. Päärataryhmä kiirehtii Suomea täyttämään Verkkojen Eurooppa -ohjelman (TEN-T) ydinverkon laatukriteerit.

Ryhmän mielestä Suomen pitäisi esittää Oulua yhdeksi ydinverkon solmupisteistä lentoaseman, sataman sekä logistisen palvelutason vuoksi. Tampereen perusteina puolestaan ovat raideterminaali, lentoasema sekä logistisen palvelutaso. Seinäjoen perusteina ovat raideterminaali sekä logistinen palvelutaso.

Päärataryhmä korostaa läntisen Suomen Helsingistä Tornioon tuottavan 68 prosenttia maan viennin arvosta. Ryhmän mukaan lukeman pitäisi näkyä myös Suomen esittämissä kestävän liikenteen investointikohteissa.

Päärataryhmän mukaan Suomen päärataan ja sen liityntähteyksiin osoitettavat kehittämistoimet tukevat eurooppalaisten liikenneverkkojen toimivuutta sekä parantavat Suomen mahdollisuuksia saada Euroopan unionin CEF-rahoitusta.