Suomen Näyt­te­li­jä­lii­ton kan­na­not­to: "Us­kom­me, että kau­pun­gin­val­tuus­tol­la on tahtoa olla luo­mas­sa veto- ja pi­to­voi­mais­ta Oulua hil­jai­sen ja rap­peu­tu­van Oulun sijaan"

Suomen Näyttelijäliitto kehottaa Oulun kaupunginvaltuustoa olemaan hyväksymättä kaupunginhallituksen esitystä teatterin toiminta-avustuksen leikkaamisesta puolella miljoonalla.

Suomen Näyttelijäliittokin lähetti kirjelmän Oulun teatterin toiminnan turvaamisen puolesta.
Suomen Näyttelijäliittokin lähetti kirjelmän Oulun teatterin toiminnan turvaamisen puolesta.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Suomen Näyttelijäliitto toivoo, ettei Oulun kaupunginvaltuusto hyväksy kaupunginhallituksen esitystä teatterin toiminta-avustuksen leikkaamisesta puolella miljoonalla eurolla, vaan näkee teatterin toiminnan merkityksen kaupunkilaisille ja kaupungille.

"Esitetty 500 000 euron leikkaus teatterin toiminta-avustukseen vuonna 2021 supistaisi teatterin toimintaa huomattavasti. Sillä olisi kauaskantoisia seurauksia Oulun keskustan veto- ja pitovoimalle sekä Oulu 2026 -hankkeelle", kirjelmässä sanotaan.

Tämän lisäksi henkilötyövuosiin sidottu, valtion maksama vos-tuki pienenisi Näyttelijäliiton mukaan entisestään, jolloin toimintaan jäisi yhä vähemmän rahaa.

"Vaikka teatterista ja kulttuurista ei itse pitäisikään, tai ajattelee sen olevan pelkkä toissijainen rahanreikä yhteiskunnalle, niin kannattaa muistaa, että laitosteatterit ovat taloudellisesti ja henkisesti merkittävä vetovoiman lähde kaupunkien keskustoille."

"Vaikutukset valtion tukeen tulisivat tulevina vuosina, koska jo vuonna 2021 toimintaa jouduttaisiin supistamaan, mikä johtaisi helposti myös tulevien vuosien toiminnan supistamiseen. Teatteri joutuisi kierteeseen, jossa liikevaihto ja tuet supistuisivat automaattisesti. Irtisanomiset johtaisivat esitysten määrän vähenemiseen ja edelleen pienempään mahdollisuuteen tehdä normaalia liikevaihtoa", liitto huomauttaa.

"Vaikka teatterista ja kulttuurista ei itse pitäisikään, tai ajattelee sen olevan pelkkä toissijainen rahanreikä yhteiskunnalle, niin kannattaa muistaa, että laitosteatterit ovat taloudellisesti ja henkisesti merkittävä vetovoiman lähde kaupunkien keskustoille."

Kirjelmän allekirjoittajat, Näyttelijäliiton puheenjohtaja Risto Autio ja toiminnanjohtaja Elina Kuusikko, viittaavat Cuporen julkaisemaan tutkimukseen Taide- ja kulttuurilaitokset osana Jyväskylän kehitystä ja hyvinvointia (2019).

"Tutkimuksessa on osoitettu, että jokainen teatterissa kävijä jättää teatterilipun lisäksi lähiseudun yrityksille 16 euroa. Kulttuurilaitosten kaupunkeihin tuomat rahavirrat ovat muutenkin huomattavat, ja niillä on laaja työllistävä vaikutus myös taidelaitosten ulkopuolella."