Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

Pääkirjoitus
Tilaajille

Suomen ja Ruotsin puo­lus­tus­yh­teis­työ tii­vis­tyy, mutta rat­kai­se­va si­tou­tu­mi­nen antaa yhä odottaa itseään

Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyö tiivistyy. Ruotsin maajoukkoja nähdään jälleen harjoituksissa Pohjois-Suomessa. Isossa kuviossa on edelleen merkittävä heikkous. Vahvat sitoumukset avunannosta puuttuvat.

Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyötä on rakennettu tiiviisti jo yli vuosikymmenen ajan. Yhteistyön alueisiin kuuluvat muun muassa laaja tietojen vaihto, operatiivinen suunnittelu, yhteinen harjoittelu ja poliittisella tasolla puolustusministerien tiivis yhteydenpito.

"Ruotsi on Suomen tärkein kahdenvälinen kumppani", totesi äskettäin Puolustusvoimain komentaja Timo Kivinen. Vastaavat vakuutukset on kuultu myös Ruotsista.