Joukkoliikenne: Oulun jouk­ko­lii­ken­teen linjat siir­ty­vät pois OTP:lta ensi vii­kol­la, lii­ken­tees­sä voi olla häi­riöi­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Suo­ma­lais­mie­het tuo­mit­tiin tör­keis­tä lapsen sek­suaa­li­sis­ta hy­väk­si­käy­töis­tä – pää­te­ki­jäl­le van­keut­ta lähes 8 vuotta

Suomalaismiesten pedofiilirinki käytti seksuaalisesti hyväkseen 6–15-vuotiaita suomalaisia poikia.

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on antanut tuomiot suomalaismiesten pedofiilirinkiä koskevassa tapauksessa.

Käräjäoikeus tuomitsi päätekijänä 59-vuotiaan suomalaismiehen seitsemän vuoden ja kymmenen kuukauden mittaiseen vankeusrangaistukseen.

Hänet tuomittiin muun muassa useista lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä, pakottamisesta seksuaaliseen tekoon, törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, törkeästä raiskauksesta ja törkeästä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta lasta esittävän kuvien hallussapidosta ja levittämisestä.

Lännen Media ei julkaise tuomittujen nimiä uhrien suojelemiseksi.

Kahdelle muulle tekijälle lyhyemmät rangaistukset

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus antoi tuomiot myös kahdelle muulle tapauksessa mukana olleelle aikuiselle miehelle.

Kaksi muuta pedofiiliringissä mukana ollutta miestä toimittiin neljän vuoden ehdottomaan vankeuteen ja toinen tuomittiin yhden vuoden ja kahden kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Neljäs seksuaalirikoksissa mukana ollut mies sai kolmen kuukauden ehdollisen vankeusrangaistuksen.

Miesten uhrit ovat olleet iältään 6–15-vuotiaita suomalaisia poikia. Rikokset ovat tapahtuneet vuosien 2004–2018 välisenä aikana.

Tuomiosta voi valittaa

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden antamasta julkisesta selosteesta käy ilmi, että lapsiin kohdistunut seksuaalinen väkivalta on ollut pitkäkestoista, nöyryyttävää ja erittäin väkivaltaista.

Hyväksikäytettyjä lapsia on myös huumattu sekä kuvattu ja kuvamateriaalia on levitetty tietoverkkojen kautta.

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on käsitellyt laajaa seksuaalirikosvyyhtiä 10.–18. marraskuuta.

Käräjäoikeuden tuomio ei ole lainvoimainen, vaan siitä voi valittaa.

Jo aiempia tuomioita takana

Pedofiiliringin päätekijänä tuomittu mies sekä lyhyemmän tuomion saanut mies on tuomittu aiemmin Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa vajaan kahden vuoden vankeusrangaistuksiin.

Nyt 59-vuotias mies sai tuomion kahdesta törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Toinen tekijöistä tuomittiin kahdesta törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä sekä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta sekä huumausaineen käyttörikoksesta.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus käsitteli tapauksia suljetuin ovin marraskuun loppupuolella.

KRP toi tutkinnat julkisuuteen viime vuonna

Keskusrikospoliisi (KRP) kertoi viime vuoden maaliskuussa tutkineensa suomalaismiesten osuutta kansainvälisessä pedofiiliringissä.

Silloin poliisi kertoi, että Suomessa on tuotettu muun muassa väkivaltaista lasten hyväksikäyttömateriaalia, jota on myös levitetty laajasti.

Suomeen ulottuva haara on vain osa kansainvälistä pedofiilirinkiä, jonka lonkerot ulottuvat viranomaisten antaman tiedon mukaan 17 eri maahan.

Suomalaismiesten tietolaitteista poliisi on takavarikoinut kymmeniä tuhansia valokuvia ja videomateriaalia.

Suomalaisella pääepäillyllä on KRP:n mukaan ollut yhteensä 99 kontaktia ympäri maailman muihin hyväksikäyttövyyhtiin kytkeytyviin henkilöihin.

Päätekijä käytti hyväkseen luottamuksellista suhdettaan uhreihin

Päätekijänä tuomittu mies on toiminut muun muassa luontoyrittäjän sekä luottamustehtävissä seurakunnan kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenenä ja lapsi- ja nuorisotyön vastuuryhmässä.

Uhreilla on ollut ennen rikoksia luottamuksellinen suhde pääepäiltyyn.

Juttua muokattu kello 12.20: päivitetty kauttaaltaan käräjäoikeuden päätöksen sekä tapaukseen liittyvän historian osalta.