Kuolleisuus: Kes­ki-ikää lä­hes­ty­vien naisten kuo­le­mat li­sään­ty­neet, ko­ro­na­ta­pauk­set eivät selitä kasvua

Laihdutus: Dia­be­tek­sen hoitoon ke­hi­tet­ty pistos vai­kut­taa lähes ih­me­lääk­keel­tä laih­dut­ta­jil­le, lue ko­ke­muk­sia

Kolumni: Kas­vi­kar­toi­tus uhkaa hiipua har­ras­ta­jien puut­tee­seen

Tilaajille

Suo­je­lu­po­lii­sin yli­et­si­vää vastaan nos­tet­tiin syyte vir­ka­vel­vol­li­suu­den rik­ko­mi­ses­ta – HS: Yli­et­si­vän epäil­lään tehneen es­teel­li­se­nä Fen­no­voi­maa kos­ke­via pää­tök­siä

Suojelupoliisin ylietsivää vastaan on nostettu syytteet virkavelvollisuuden rikkomisesta ja ampuma-aserikoksesta.

Syyttäjälaitoksen tiedotteessa kerrotaan, että ylietsivän on epäilty suorittaneen turvallisuusselvityslakiin perustuvia virkatoimia esteellisenä. Virkatoimet kohdistuivat yhtiöön, jonka osalta Säteilyturvakeskus teki Suojelupoliisille yritysturvallisuusselvitystä koskevan hakemuksen.

Helsingin Sanomien mukaan ylietsivä osallistui Fennovoimaan kohdistuvaan yritysturvallisuustarkastukseen. Fennovoima rakennuttaa Pyhäjoelle ydinvoimalaa. Lehden mukaan ylietsivä oli samaan aikaan mukana turvallisuusalan yrityksessä, joka myi palveluita Fennovoimalle ja hän oli näin esteellinen tekemään virkatoimia.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.