Kolumni: Ve­sa-Mat­ti Loirin sket­si­hah­mo oli kei­hään­heit­tä­jä­nä ai­kaan­sa edellä jo 1980-lu­vul­la

Reportaasi: Oulu on me­ri­kau­pun­ki, mutta onko se myös me­rel­li­nen? Läh­dim­me vesille ot­ta­maan asiasta selvää

Tilaajille

Suo­je­lu­po­lii­sin yli­et­si­vää vastaan nos­tet­tiin syyte vir­ka­vel­vol­li­suu­den rik­ko­mi­ses­ta – HS: Yli­et­si­vän epäil­lään tehneen es­teel­li­se­nä Fen­no­voi­maa kos­ke­via pää­tök­siä

Suojelupoliisin ylietsivää vastaan on nostettu syytteet virkavelvollisuuden rikkomisesta ja ampuma-aserikoksesta.

Syyttäjälaitoksen tiedotteessa kerrotaan, että ylietsivän on epäilty suorittaneen turvallisuusselvityslakiin perustuvia virkatoimia esteellisenä. Virkatoimet kohdistuivat yhtiöön, jonka osalta Säteilyturvakeskus teki Suojelupoliisille yritysturvallisuusselvitystä koskevan hakemuksen.