STUK: Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­pro­jek­tin suun­nit­te­lus­sa puut­tei­ta, tur­val­li­suus­kult­tuu­rin tilanne on ko­ko­nai­suu­te­na huo­les­tut­ta­va

Säteilyturvakeskuksen (STUK) mukaan Fennovoiman Hanhikiven ydinvoimalaitoksen perussuunnittelu on kesken ja lupa-aineistoissa on puutteita.

Säteilyturvakeskuksen (STUK) mukaan Fennovoiman Hanhikiven ydinvoimalaitoksen perussuunnittelu on kesken ja lupa-aineistoissa on puutteita.

STUKin julkaisemassa voimalahankkeen valvonnan kolmannesvuosiraportissa kerrotaan, että Fennovoima on lähettänyt keskukselle alkuvuoden aikana lupa-aineistoja tarkastettaviksi. Olennaisilta osiltaan toimitettu aineisto on vielä puutteellinen.

- Tällä hetkellä STUKilla on noin kymmenesosa siitä aineistosta, joka ydinenergia-asetuksen mukaan tulee jättää osana rakentamislupahakemusta, jotta voimme tehdä turvallisuusarviomme, kertoo STUKin projektipäällikkö Janne Nevalainen.

Viime joulukuussa Fennovoima ilmoitti, että se toimittaa suurimman osan voimalaitosyksikköä koskevista lupa-asiakirjoista STUKin käsittelyyn tämän vuoden kesään mennessä ja viimeisetkin asiakirjat syksyllä. Erän turvallisuusanalyysejä Fennovoima toimitti STUKille tämän vuoden alkupuolella.

Fennovoiman suunnitelmien mukaan Säteilyturvakeskuksen turvallisuusarvio valmistuisi ensi vuonna.

- Vuonna 2014 antamassamme alustavassa turvallisuusarviossa esitimme asioita, joita pitää muuttaa, jotta laitos täyttää suomalaiset turvallisuusvaatimukset. Isompia kohtia oli kolme ja pienempiä useita. Nyt Fennovoima ja projektin muut osalliset tekevät parhaillaan tarvittavia muutoksia laitoksen suunnitelmiin, Nevalainen sanoo.

"Tällä hetkellä rakennustöitä ei olla valmiita aloittamaan"

STUK pitää myös projektin turvallisuuskulttuuria kokonaisuutena huolestuttavana. Raportissa todetaan, ettei ylimmän johdon riittävästä sitoutumisesta ydinalan toimintamalleihin ole näyttöä.

Nevalaisen mukaan edellytyksiä rakentamisluvan puoltamiselle ei vielä ole turvallisuuskulttuurinkaan vuoksi.

- Tällä hetkellä ei olla valmiita aloittamaan ydin- ja säteilyturvallisuuteen liittyviä rakennustöitä, jos katsotaan turvallisuuskulttuurin tilannetta koko hankkeessa. Vaadittavaa aineistoa ei ole, johtamisjärjestelmä on saatava kuntoon ja turvallisuuskulttuurin on oltava hyvä, kuten laissa määrätään, hän sanoo.

Projektin suunnittelun, toteutuksen ja ennustettavuuden puutteet johtavat hankkeessa yllätyksellisyyteen, ja STUKin mukaan Fennovoiman johdon on ollut vaikea käsitellä tällaisia tilanteita asianmukaisesti. Johtamisjärjestelmien osalta kehitystä Säteilyturvakeskuksen mukaan tapahtuu, mutta joidenkin keskeisten organisaatioiden kehittyminen on merkittävästi kesken.

Keskuksen mukaan laitossuunnittelun viivästyminen antaa projektille lisäaikaa turvallisuuskulttuurin ja johtamisjärjestelmän parantamiseksi. STUKin mukaan aika kannattaisi käyttää hyväksi.

- Yksi turvallisuuskulttuurin puoli on, ettei hätiköidä, vaan tehdään tarvittavat toimet ja arviot ennen kuin edetään, sanoo Nevalainen.

Asiasta kertoi ensin Lännen Media.

Linkki juttuun