Stora Enso ir­ti­sa­noo Oulusta 365 hen­ki­löä – yhtiö teki pää­tök­sen 350 mil­joo­nan euron in­ves­toin­nis­ta Oulun teh­taa­seen

Stora Enso on tehnyt investointipäätöksen Oulun paperitehtaan muuttamisesta pakkauskartonkitehtaaksi. Hankkeeseen liittyen yhtiö irtisanoo 365 henkilöä.

Stora Enso kertoi jättimäisestä investoinnista ja isoista irtisanomisista. Arkistokuva.
Stora Enso kertoi jättimäisestä investoinnista ja isoista irtisanomisista. Arkistokuva.
Kuva: Essi Puuri

Stora Enso on tehnyt investointipäätöksen Oulun paperitehtaan muuttamisesta pakkauskartonkitehtaaksi. Investointi on suuruudeltaan noin 350 miljoonaa euroa. Yhtiö kertoi aikeistaan maaliskuussa ja nyt se on siis tehnyt päätöksen asiasta.

Hankkeeseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut käynnistyivät 25. maaliskuuta. Niiden tuloksena työt loppuvat 365 henkilöltä. Muutoksen arvioitiin alun perin johtavan enintään 400 työpaikan vähenemiseen.

Pääosa irtisanomisista toteutetaan yhtiön mukaan vuoden 2020 loppuun mennessä, jolloin päällystetyn hienopaperin valmistus Oulussa päättyy.

Lue myös: Stora Enson työntekijät kuulivat aamulla irtisanomispäätöksestä – "Tunnelma oli erittäin hiljainen ja apea"

Stora Enso kertoo tarjoavansa tukitoimia työntekijöille, joiden työt Oulun tehtaassa päättyvät tuotantosuunnan muutoksen seurauksena. Korkeintaan 20 prosenttia irtisanomisista toteutetaan eläkejärjestelyillä.

– Pyrimme yhdessä Stora Enson muiden toimipaikkojen, Oulun kaupungin ja muiden sidosryhmien kanssa löytämään korvaavia töitä niille, joille ei ole paikkaa uudessa organisaatiossa. Tarjoamme muun muassa uudelleensijoittumispalveluja sekä uudelleentyöllistymisvalmennusta yksilö- ja ryhmätasolla. Lisäksi Stora Enso tarjoaa taloudellista tukea työntekijöille, jotka haluavat perustaa oman yrityksen, sanoo Stora Enson Paper-divisioonan johtaja Kati ter Horst.

Nyt päätetty investointi sisältää paperikone 7 tuotantosuunnan muutoksen ensikuitupohjaista aaltopahvin pintakartonkia (kraftlaineria) valmistavaksi koneeksi sekä paperikone 6:n ja arkittamon sulkemisen.

Tuotanto muunnetulla koneella käynnistyy suunnitelman mukaan vuoden 2020 loppuun mennessä.

– Oulun tehtaan tuotantosuunnan muutos auttaa Stora Ensoa vahvistamaan asemaansa kasvavilla pakkausmarkkinoilla. Se on myös merkittävä askel yhtiön muutosmatkalla. Olemme jo aiemmin toteuttaneet onnistuneesti ison muunnoshankkeen Varkauden tehtaalla, jossa yksi paperikone muutettiin tuottamaan kraftlaineria, Stora Enson toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström sanoo yhtiön tiedotteessa.

Kraftlainerin tyypilliset loppukäyttökohteet ovat aaltopahvipakkauksissa. Tällaisia ovat esimerkiksi elintarvike-, hedelmä- ja vihannespakkaukset sekä teollisuuspakkaukset. Tuotanto suunnataan kansainvälisille vientimarkkinoille.

Investoinnin tavoitteena on yhtiön muuttaminen vahvemmin pois supistuvasta markkinasta ja matalan kannattavuuden tuotteista kasvavaan ja paremmin kannattavaan liiketoimintaan. 

Oulun tehtaan hanke käynnistyy perustustöillä kesällä 2019, ja kaikkiaan siinä on mukana noin 200 urakoitsijaa.

Oulun tehdas työllistää tuotantosuunnan muutoksen jälkeen suoraan noin 180 henkilöä. Puun kulutus tehtaassa kasvaa 0,5 miljoonaa kuutiometriä 2,4 miljoonaan kuutiometriin vuodessa. Puun yhtiö kertoo hankkivansa pääasiassa yksityisiltä metsänomistajilta Pohjois-Suomesta. 

Stora Enso kirjaa irtisanomisiin, uudelleenjärjestelykuluihin, alaskirjauksiin ja arvonalentumisten peruutuksiin liittyen 31 miljoonan euron kulun vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä. Uudelleenjärjestelyyn liittyvien kulujen kassavaikutus 19 miljoonaa euroa toteutuu tehtaan paperintuotannon päätyttyä.

Oulun tehtaan nykyinen vuosikapasiteetti on 1 080 000 tonnia päällystettyä hienopaperia, jota käytetään muun muassa mainospainotuotteisiin ja aikakauslehtiin. Paperintuotannon odotetaan jatkuvan vuoden 2020 syyskuun loppuun asti.