Vanhat kuvat: Top­pi­las­sa on nähty asun­to­mes­sut, teol­li­suut­ta ja eris­kum­mal­li­nen rä­jäy­tys­ope­raa­tio

Mielipide: Ves­sa­rau­ha kuuluu myös kou­lu­lai­sil­le

Mainos: Mil­lai­sia luon­to­ju­tu­ja sinä ha­luai­sit lukea? Vastaa ja osal­lis­tu 100€ lah­ja­kor­tin ar­von­taan.

STM ja THL: Uusien ko­ro­na­ta­paus­ten määrä ne­lin­ker­tais­tu­nut, mutta sai­raa­la­hoi­don tarve ei ole kas­va­nut samaa tahtia – epi­de­mia­ti­lan­ne silti huo­les­tut­ta­va

Uusien koronatartuntojen viikoittainen määrä on nelinkertaistunut kesäkuun puolenvälin jälkeen. Asiasta tiedottavat sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Viime viikolla uusia koronatartuntoja todettiin yhteensä 2 210. Tällä hetkellä positiivisten näytteiden osuus on noussut 2,3 prosenttiin. Tartuttavuusluku on tällä hetkellä arviolta 1–1,25.

Vaikka koronatapausten määrä on kasvanut, ei sairaalahoitoa vaativien tautitapausten määrä ole noussut yhtä nopeasti suhteessa tartuntojen määrään. STM ja THL pitävät epidemian kokonaiskuvaa kuitenkin huolestuttavana.

STM:n ja THL:n mukaan tartuntoja saadaan tällä hetkellä pääosin kotimaassa. Tartuntalähteissä korostuvat muun muassa nuorten aikuisten baari-illat ja tapaamiset. Viime viikolla lähes 60 prosenttia tartunnoista todettiin 10–29-vuotiailla. Eritoten 18–23-vuotiailla todettiin runsaasti uusia koronatapauksia.

– Nuorten ja nuorten aikuisten tulisikin vähentää tartuntariskiä aiheuttavia sosiaalisia kontakteja ja toisaalta ottaa rokotus heti, kun siihen on mahdollisuus, tiedotteessa todetaan.

Tartuntojen jäljitys on kasvaneen tartuntamäärän vuoksi ruuhkautunut osassa Suomea. STM ja THL muistuttavat, että altistuneiden on autettava viranomaisia tartunnanjäljityksessä ja noudatettava heidän ohjeitaan.

Rokotukset vaikuttavat sairaalahoidon tarpeeseen

Sairaalahoidon tarve ei ole enää kasvanut samaan tahtiin tartuntojen lukumäärän kanssa. Taustalla on kasvanut koronarokotusten kattavuus. Suomessa on annettu yli 5,1 miljoonaa koronarokoteannosta. Koko maassa noin 64 prosenttia väestöstä on saanut ainakin yhden rokoteannoksen. Molemmat koronarokoteannokset on saanut noin 28 prosenttia väestöstä.

Keskiviikkona 21. heinäkuuta sairaalahoidossa oli yhteensä 56 koronapotilasta. Heistä 10 oli tehohoidossa.

STM:n ja THL:n mukaan tällä hetkellä tehohoidossa olevista koronapotilaista yli puolet on alle 50-vuotiaita.

Viime viikolla ei tartuntatautirekisteriin ilmoitettu yhtään uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa.