Kolumni: Se tärsky oli lo­pet­taa pyö­räi­lyn al­kuun­sa, mutta toisin kävi

Pääkirjoitus
Tilaajille

Sota siirsi katseen poh­joi­sen lii­ken­tee­seen, ja siksi myös rai­de­yh­teys Suo­mes­ta At­lan­tin ran­nal­le Norjaan on äkkiä en­tis­tä­kin tär­keäm­pi

Sota Euroopassa muutti vastavalmistuneen Pohjois-Suomen tulevaisuuskatsauksen painotuksia. Keskeisiin teemoihin nousi turvallisuus. Huoltovarmuuden takia toimiva raideyhteys Suomesta Norjan rannikolle on välttämätön.

Pohjoisen Suomen kunnat sekä kolme maakuntaliittoa ja kauppakamaria julkistivat viime viikolla Pohjois-Suomen tulevaisuuskatsaukseksi kutsutun dokumentin. Kunnista katsauksen ovat allekirjoittaneet Kajaanin, Kemin, Kuusamon, Oulun, Raahen, Rovaniemen ja Tornion kaupunginjohtajat.

Katsauksen toivotaan lisäävän valtion ymmärrystä pohjoisen kehityskuluista ja vahvuuksista. Dokumentin alussa viitataan valtioneuvoston tulevaisuusskenaarioihin. Ne ovat katsauksen tekijöiden mukaan "monella tavalla negatiivisia", pohjoisen roolia kaventavia.