Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Jääkiekko: Kärpät ru­tii­ni­voi­tol­la kiinni ko­ti­etuun – Seu­raa­vak­si edessä tup­la­pe­lit HIFK:ta vastaan

Hyvinvointialueet: Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

So­siaa­li­ses­ti kes­tä­vät työ­yh­tei­söt hou­kut­te­le­vat osaajia – huomio siirtyy kovista asiois­ta peh­meäm­piin, kuten osal­lis­tu­mi­nen ja elä­män­laa­tu

Kestävyys ja vastuullisuus ovat teemoja, jotka nostavat koko ajan enemmän päätään liiketoiminnassa. Usein puhe pyörii ympäristöasioissa, vihreässä siirtymässä ja hiilijalanjäljessä, mutta toimialasta ja liiketoiminnan luonteesta riippumatta olisi hyvä miettiä myös asiaa työelämän ja työyhteisön kannalta. Tällöin näkökulmana voi olla sosiaalinen kestävyys, jolloin työelämää voidaan tarkastella konkreettiselta tai ei konkreettiselta näkökannalta.

Konkreettisia asioita ovat esimerkiksi fyysinen työympäristö, saavutettavuus tai työskentelyolosuhteet. Ei konkreettisia asioita ovat muun muassa turvallisuus, vuorovaikutus- ja ihmissuhteet tai osallistumismahdollisuudet.

Korona on etä- ja hybridityön myötä kiinnittänyt huomion fyysiseen työympäristöön ja monet yritykset miettivätkin, miksi toimistolle tullaan töihin, kun työt hoituvat kotitoimistolta vallan hyvin. Polttava kysymys voi olla, palvelevatko nykyiset tilat muuttuneessa tilanteessa työn tekemistä vai olisiko hyvä miettiä uusia ratkaisuja.

Sosiaalisessa kestävyydessä nouseva trendi, joka vääjäämättä vaikuttaa myös työelämään ja työyhteisöihin, on huomion siirtyminen kovista asioista pehmeämpiin ja ei niin näkyviin asioihin, kuten vaikkapa osallistuminen ja turvallisuus tai onnellisuus ja elämänlaatu.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.