Uusi luontomedia: Poh­joi­sen Polut tarjoaa tuhtia luet­ta­vaa ret­kei­ly­kan­sal­le

Tulospalvelu: Katso alue­vaa­li­tu­lok­sen yk­si­tyis­koh­dat

So­siaa­li­päi­vys­tys laa­je­nee Oulusta Ou­lun­kaa­ren kuntiin

Virka-ajan ulkopuoliset sosiaali- ja kriisipäivystyksen palvelut Oulusta myös Oulunkaaren kuntiin.

Seudullinen sosiaali- ja kriisipäivystys laajenee kattamaan Oulun ja sen naapurikuntien ohella Oulunkaaren kuntayhtymän alueen heinäkuun alusta alkaen. Oulun hyvinvointilautakunta hyväksyi asiaa koskevan sopimuksen tiistaina.

Seudullisen sosiaalipäivystyksen laajentumisneuvotteluja on käyty viime syksystä.

Tällä haavaa Oulun seudullinen sosiaalipäivystys tuottaa virka-ajan ulkopuolella sosiaalipäivystyspalvelut Oulun kaupungin lisäksi Kempeleen, Limingan, Muhoksen, Tyrnävän, Lumijoen ja Hailuodon kunnille.

Oulunkaaren kunnissa Iissä, Utajärvellä, Simossa, Vaalassa ja Pudasjärvellä virka-ajan ulkopuolinen päivystys on hoidettu sosiaalityöntekijöiden varallaolopäivystyksenä.

Seudullisen sosiaalipäivystyksen laajennettua sen väestöpohja kasvaa noin 250 000 asukkaasta noin 280 000 asukkaaseen.

Sosiaalipäivystyksen tehtävät ovat lisääntyneet viime vuosina kaikissa tehtäväryhmissä. Vuosina 2018–2019 käyttöön otettu hätäkeskustietojärjestelmä Erica on lisännyt sosiaalipäivystyksille hätäkeskuksesta välitettävien tehtävin määrää niin Oulun seudulla kuin Oulunkaaren kuntayhtymänkin alueella.

Sosiaalipäivystyksen maantieteellisen toiminta-alueen laajentuessa Oulunkaaren sosiaalipäivystyksen kuntiin tarvitaan henkilöstön lisäresursointia välimatkojen ja tehtävien kasvun vuoksi. Henkilöstölisäyksiä edellyttävät myös lisääntyneet tehtävämäärät sekä sosiaalipäivystyksen laajentuminen sosiaali- ja terveysministeriön suositusten mukaisesti sosiaali- ja kriisipäivystykseksi.

Ensivaiheessa täytetään yhden sosiaalityöntekijän virka ja yhden sairaanhoitajan toimi.

Sosiaali- ja kriisipäivystyksen vahvuus on yhden työparin lisäyksen jälkeen palveluesimies, yhdeksän sosiaalityöntekijää, seitsemän psykiatrista sairaanhoitajaa ja ohjaaja. Sosiaali- ja kriisipäivystyksen vuosibudjetti on noin 1,7 miljoonaa euroa.