Nuoret: Valkean ke­sä­ka­tu on nuorten mie­les­tä tur­val­li­nen, vaikka siellä ta­pah­tuu ikä­viä­kin asioita

Juhlapyhät: Miksi he­la­tors­tai­ta vie­te­tään?

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

So­me­ryh­mät syr­jäyt­tä­vät ha­ku­ko­neet – on it­se­op­pi­nei­ta vi­ro­lo­ge­ja, ul­ko­po­li­tii­kan asian­tun­ti­joi­ta ja vi­ras­to­kie­len eri­tyis­osaa­jia

Nykyaikana tavoitettavissa on rajattomat tietolähteet ja kouluopetuksessa huomioidaan lähdekriittisyys. Näistä huolimatta näyttää uhkaavasti siltä, että digitaalisessa yhteiskunnassa uusia hakukoneita ovat Facebook-ryhmät ja muut keskustelufoorumit.

Ennen vanhaan virastoasioita hoidettaessa tai terveydellistä vaivaa podettaessa soitettiin puhelinpalveluun. Digitalisaation myötä tietoa, liitteitä ja terveysasemien vastaanottoaikoja alettiin jakaa myös sähköisissä asiointipalveluissa. Omina peruskouluaikoinani varoiteltiin Wikipedian vaaroista tietolähteenä: sinne voi kirjoittaa kuka tahansa mitä tahansa.