Kuolleisuus: Kes­ki-ikää lä­hes­ty­vien naisten kuo­le­mat li­sään­ty­neet, ko­ro­na­ta­pauk­set eivät selitä kasvua

Laihdutus: Dia­be­tek­sen hoitoon ke­hi­tet­ty pistos vai­kut­taa lähes ih­me­lääk­keel­tä laih­dut­ta­jil­le, lue ko­ke­muk­sia

Kolumni: Kas­vi­kar­toi­tus uhkaa hiipua har­ras­ta­jien puut­tee­seen

Sik­lae­le­men­tit Oy pitää am­mat­ti­liit­to­jen lak­ko­uh­kaa ky­seen­alai­se­na – yri­tyk­sen mukaan pai­kal­li­set ehdot ovat yhtä hyvät kuin aiem­mas­sa työ­eh­to­so­pi­muk­ses­sa

Siklaelementit Oy:n saama lakkovaroitus on yrityksen mielestä kyseenalainen. Yritys kertoo tiedotteessaan, ettei sillä lain mukaan ole velvollisuutta neuvotella ammattiliiton kanssa työehtosopimusta. Siklaelementit tutkii valtakunnansovittelijan kautta mahdollisuutta lakkouhan purkamiseksi.

Teollisuusliitto ja Ammattiliitto Pro asettivat eilen Siklaelementit Oy:lle lakkouhan ajalle 13.–30. tammikuuta.

Siklaelementit kertoo lähettäneensä vastineen liiton antamiin vaatimuksiin annetun aikataulun puitteissa. Vastinetta ei kuitenkaan yrityksen mukaan ole kommentoitu eikä siihen ole vastattu ennen lakkovaroitusta.

Siklaelementit kertoo esitelleensä 15. joulukuuta työntekijöilleen paikalliset ehdot. Niiden myötä työntekijöiden palkkaus, työskentelyehdot tai muut sovittavat asiat eivät heikkene vuoden vaihteessa päättymässä olevaan työehtosopimukseen verrattuna, vaan osin jopa paranevat, yritys kertoo.

Yritys tulee 1.1.2022 alkaen noudattamaan Siklaelementit Oy:n paikallista käsikirjaa. Paikallinen käsikirja ei muodosta työehtosopimusta.

Yritys kertoo kunnioittavansa edelleen ammattiliittoja, mutta tämänhetkisessä työmarkkinatilanteessa ammattiliitot eivät kuitenkaan ole Siklaelementtien sopimuskumppani ensi vuoden alusta alkaen.