Sii­te­pö­ly­kau­si on käyn­nis­ty­nyt jo Poh­jois-Suo­mes­sa – lepän sii­te­pö­lyä kul­keu­tu­nut Ouluun koh­ta­lai­sia määriä

Siitepölykauden ennustetaan alkavan Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa lähiviikkojen aikana. Lepän kukinta on jo alkanut maan etelä- ja keskiosissa, joista siitepölyä on kantautunut myös Pohjois-Pohjanmaalle ja Lappiin.

Lepän siitepölyä on jo nyt havaittu ilmassa Oulussa kohtalaisia määriä. Rovaniemellä lepän siitepölyä on havaittu vähäisiä määriä, kertoo siitepölytilannetta seuraava Turun yliopisto. Sade laskee ilman siitepölymääriä.

Lepän siitepölyä ennustetaan kulkeutuvan myös maan pohjoisimpiin osiin Utsjoelle vielä viikon 14 aikana.

Turun yliopisto ennustaa, että Suomen lounaisosiin voi kulkeutua perjantain aikana jo vähäisiä määriä koivun siitepölyä Keski-Euroopasta, missä koivun kukinta on jo alkanut. Yliopisto kerää siitepölyä yhteensä kahdeksalla paikkakunnalla, joita ovat Turku, Helsinki, Imatra, Kuopio, Vaasa, Oulu, Rovaniemi ja Utsjoki.

Lue myös: Tut­ki­jat löy­si­vät yh­tey­den ilman sii­te­pö­ly­pi­toi­suuk­sien ja ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen ti­hey­den välillä – syynä sii­te­pö­lyn vas­tus­tus­ky­kyä hei­ken­tä­vä vai­ku­tus