Seu­ra­kun­tien en­nak­ko­ää­nes­tys laimeaa isoissa kau­pun­geis­sa — pikku paik­ka­kun­nat kun­nos­tau­tu­neet uur­nil­la

Seurakuntavaalien ennakkoäänten laskenta on yhä kesken. Äänestysinto vaikuttaa kuitenkin hiipuneen viime vaaleista.

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys päättyi lauantaina. Varsinainen vaalipäivä on ensi sunnuntaina.
Seurakuntavaalien ennakkoäänestys päättyi lauantaina. Varsinainen vaalipäivä on ensi sunnuntaina.
Kuva: Marianna Siitonen

Seurakuntavaalien ennakkoäänestysinto on jäämässä laimeaksi suurissa kaupungeissa. Monissa isoissa kaupungeissa ennakkoäänimäärä putosi jopa viidenneksellä viime vaaleista.

Näin lauantain alkuillan tietojen mukaan. Ääntenlaskennasta puuttuvat vielä lauantain äänet täysimääräisinä.

– Ennakkoäänimäärää ovat kuitenkin nostaneet monet pienet seurakunnat, joissa äänestysprosentti on noussut korkeammaksi kuin viime vaaleissa, kertoo kampanjapäällikkö Hanna Piira.

– Mutta eiväthän nämä luvut muiden isojen kaupunkien osalta kovinkaan hyvältä näytä.

Alkuillan tietojen mukaan Porissa ennakkoääniä oli annettu jopa neljännes enemmän kuin viime vaaleissa. Illan mittaan laskennoissa kuitenkin selvisi, että myös Porissa ennakkoäänien määrä laski hieman viime kerrasta.

Piiran mukaan pienemmillä paikkakunnilla äänestäminen on kuitenkin ollut vilkkaasta, mistä kertoo esimerkiksi Jyväskylän lähellä sijaitsevan Toivakan seurakunnan kolmeakymmentä hipova ennakkoäänestysprosentti.

Luku on komea, sillä neljä vuotta sitten seurakuntavaalien äänestysprosentti koko maassa jäi 15,5 prosenttiin.

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys alkoi viime tiistaina ja loppui lauantaina kello 18. Varsinainen vaalipäivä on ensi sunnuntaina 18. marraskuuta.

Viime vaaleissa ennakkoon annettiin noin 60 prosenttia koko seurakuntavaalien äänimäärästä. Eräissä pienissä seurakunnissa kuten Järvi-Kuopiossa ja Kemijärvellä ennakkoäänestysprosentti kohosi lähes 84 prosenttiin.

Viime vaaleissa myös koko vaalien suurimmat äänestysprosentit tulivat pikku seurakunnista, esimerkkeinä Perhon seurakunta yli 40:n ja Kinnulan seurakunta yli 43 äänestysprosentilla.

– Ensi sunnuntaina ehtii vielä vaaliuurnille ja voi yhä vaikuttaa näiden vaalien tulokseen, Piira kannustaa.

Seurakuntavaalit ovat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon luottamushenkilöiden valitsemiseksi järjestettävät vaalit. Ne järjestetään joka neljäs vuosi.

Valtaosa suomalaisista eli lähes neljä miljoonaa ihmistä kuuluu kirkkoon. Äänioikeutettuja vaaleissa ovat kaikki 16 vuotta täyttäneet konfirmoidut jäsenet, joita on yli kolme miljoonaa.

– Seurakuntavaalit ovat ainoat valtakunnalliset vaalit, joissa äänioikeus on myös alaikäisillä. Nuoret ovat meille erittäin tärkeä kohderyhmä, Piira sanoo.

Alaikäiset saivat äänestää seurakuntavaaleissa ensimmäisen kerran vuonna 2010, jolloin nuorten äänestysprosentti koko maassa oli 15,3. Vuoden 2014 vaaleissa 16–17-vuotiaiden tyttöjen äänestysprosentti oli 9,5 ja poikien 7,5.

Tänä vuonna seurakuntavaaleissa on peräti 200 000 16–19-vuotiasta äänestäjää.