Tilaajille

Seu­ra­kun­ta­vaa­lit ovat puo­lueil­le mar­gi­naa­li­vaa­lit, eivätkä ne kiin­nos­ta edes ää­nes­tä­jiä – va­sem­mis­to­lii­ton ou­lu­lai­sel­le Hilkka Haa­gal­le kirkon ja puo­lueen yh­tei­set arvot ovat po­li­tiik­kaa tär­keäm­pi asia

Seurakuntavaaleissa puoluepolitiikan merkitys vähenee. Vaaleissa olennaisempaa on se, onko ehdokas konservatiivi vai liberaali.

Seurakuntavaaleissa puoluepolitiikan merkitys vähenee. Vaaleissa olennaisempaa on se, onko ehdokas konservatiivi vai liberaali. Seurakuntavaalien äänestysprosentit jäävät reilusti alle 20 prosentin.

Seurakuntavaaleissa poliittisten puolueiden merkitys on aiempaa vähäisempi.

Marraskuussa pidettävissä seurakuntavaaleissa puoluepoliittisesti sitoutuneiden ehdokkaiden määrä on vajaa neljännes kaikista ehdokkaista.