Terveys: Ou­lu­lai­nen Olli Jun­tu­nen meni vat­sa­ki­vun takia lää­kä­riin, samalla löytyi keuh­ko­ve­ri­tulp­pa

Polttoaine: Die­se­lin hinta painui Poh­jois-Poh­jan­maal­la­kin alle kahden euron

Sel­vi­tys: Lä­hi­ju­na sopii Oulun seu­dul­le – Li­min­ka–Ou­lu–Ii lä­hi­ju­na­lii­ken­ne tunnin vuo­ro­vä­lein to­teu­tui­si noin 36 mil­joo­nal­la eurolla

Selvityksen mukaan lähijunaliikenteen käynnistäminen Ii–Liminka -välillä on nykyisellä ratakapasiteetilla mahdollista yhden tunnin vuorovälillä.

Kempeleen asemalla kävelevät professori Jorma Mäntynen (vas.) ja projektipäällikkö Susanna Kaitanen WSP Finland Yy:stä ja Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava pitävät Oulun seudun lähijunahanketta toteuttamiskelpoisena.
Kempeleen asemalla kävelevät professori Jorma Mäntynen (vas.) ja projektipäällikkö Susanna Kaitanen WSP Finland Yy:stä ja Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava pitävät Oulun seudun lähijunahanketta toteuttamiskelpoisena.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Selvityksen mukaan lähijunaliikenteen käynnistäminen Ii–Liminka -välillä on nykyisellä ratakapasiteetilla mahdollista yhden tunnin vuorovälillä.

Asia ilmenee Oulun kaupunkiseudulla tehdystä lähijunaliikenneselvityksestä, joka julkistettiin tiistaina Kempeleessä.

Liikennöinnin käynnistäminen on mahdollista ja kannattavaa, mikäli Oulun seutu siihen yhteisesti sitoutuu.

– Jos on vain vahva visio ja tahtotila, se pystytään kyllä tekemään. Siitä on kaikki kiinni, lähijunaliikenteen vaikutuksia arvioinut professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy:stä vakuuttaa.

– Tällä seudulla tarvitaan eniten sitä, että kaikki puhaltavat yhteen hiileen ja luovat yhteisen näkemyksen siitä, millainen tämä seutu haluaa tulevaisuudessa olla.

Lähijunaliikenne eheyttää yhdyskuntarakennetta, parantaa alueiden saavutettavuutta, parantaa työvoiman saatavuutta, tukee ilmastonmuutoksen torjunnassa ja tukee elämäntapamuutosta kohti kestäviä kulkutapoja.

Merkittävien positiivisten ympäristövaikutusten lisäksi lähijuna vastaa yleiseen elämäntapamuutokseen antaen mahdollisuuden autottomaan arkeen, terveys- ja hyvinvointihyötyihin ja turvallisuuteen.

Kuntalaiset suhtautuvat lähijunaliikenteeseen myönteisesti: Lähijunaliikenne on erittäin odotettu ja toivottu liikkumismuoto.

Se palvelee etenkin säännöllistä työmatkaliikennettä kuin myös vapaa-ajan matkustusta. Lähijunilta toivotaan nopeutta sekä vaivattomuutta.

Nykyisellä vajaalla käytöllä olevalla ratayhteydellä liikenteen aloittaminen onnistuu nykyisellä ratayhteydellä. Yhden tunnin vuorovälein tapahtuva liikennöinti vaatisi asemien uudistamiseen ja uusien asemien rakentamiseen noin 36 miljoonan euron lisäpanostuksen.

Kuntien maankäyttö ja asukaspotentiaali luovat edellytykset kehittämiselle, mikäli Oulun seutu yhteisesti päättää sitoutua lähijunaliikenteen toteuttamiseen.

– Jo nykyisellään kunnat ovat vahvasti suuntaamassa maankäyttöä sinne asemien äärelle, vaikka vielä ei ole tietoa, kulkeeko juna, selvityksen tekijä, projektipäällikkö Susanna Kaitanen WSP Finland Oy:stä jatkaa.

Iin, Kempeleen ja Limingan kunnanjohtajat pitävät lähijunaliikennettä kustannustehokkaana tapana parantaa kaupunkiseudun sisäistä liikennettä. Ne ovat jo vahvistaneet asemanseutujen maankäyttöä.

– On erittäin tärkeää, että meillä on nopeat, sujuvat, toimivat ja helpot yhteydet Ouluun. Junan käyttö tällä alueella uutena sisäisen liikkumisen välineenä on minusta erittäin tärkeä, Iin Ari Alatossava miettii.

Kempeleen Tuomas Lohen mukaan lähijunaliikenne tulee Oulun seudun nauhamaista rakennetta ja mahdollistaa entistä tiiviimmän ja tehokkaamman maankäytön radan varrella.

– Erityisen tärkeää, että Oulun seutu ottaa tulevaisuuden mahdollisuuksia omiin käsiinsä. Nyt on aikaikkuna auki, nyt on välttämätöntä myös täällä toimia, sillä muuten me jäämme junasta asemalle tai junien väliin, Limingan Pekka Rajala muistuttaa.

Juttua muokattu kello 20.01: Korjattu Kempeleen kunnanjohtajan nimi. 

Keskustelun pohjaksi

Kiinnostus kehittää lähijunaliikennettä Oulun seudulle on tuonut alueen kunnat yhteen selvittämään lähijunaliikenteen toteutettavuutta ja vaikutuksia pääradalla välillä Ii–Oulu–Kempele–Liminka.

Tavoitteena työssä on ollut saada tutkittua tietoa kuin myös arvioita toteuttamisen vaatimista investoinneista, jotta keskustelu lähijunaliikenteestä voi alkaa.

Selvityksen on toteuttanut WSP Finland Oy Iin Micropolis Oy:n tilauksesta.

Sen ovat rahoittaneet Pohjois-Pohjanmaan liitto sekä Iin, Kempeleen ja Limingan kunnat. Mukana ovat olleet myös Oulun kaupunki ja Väylävirasto.

"Selvitystyö on käynnistyshanke. Nyt meillä on faktaa ja tietoa keskustelun pohjaksi." Leena Vuotovesi Toimitusjohtaja29Iin Micropolis Oy