Nuoret: Valkean ke­sä­ka­tu on nuorten mie­les­tä tur­val­li­nen, vaikka siellä ta­pah­tuu ikä­viä­kin asioita

Juhlapyhät: Miksi he­la­tors­tai­ta vie­te­tään?

Sa­tel­liit­ti­ku­vat ensi kertaa apuna ka­las­tuk­sen­val­von­nas­sa Poh­jan­lah­del­la – ras­va­eväl­li­sen luon­non­lo­hen laiton ka­las­tus voi tuoda tu­han­sien eurojen laskun

Länsi-Suomen merivariosto ja Varsinais-Suomen ely-keskus aloittavat lohenpyynnin valvonnan.
Länsi-Suomen merivariosto ja Varsinais-Suomen ely-keskus aloittavat lohenpyynnin valvonnan.
Kuva: Ely-keskus

Suomessa tehdään ensi kertaa kalastuksenvalvontaa satelliittikuvia apuna käyttäen, kun Länsi-Suomen merivartiosto valvoo lohenkalastusta Pohjanlahdella yhdessä Varsinais-Suomen ely-keskuksen kanssa.

Valvontaan osallistuvat Virpiniemen, Porin ja Vallgrundin merivartioasemat, vartiolaiva Uisko ja vartiolentolaivue.

Satelliittikuvat tuottaa European Maritime Safety Agency (EMSA). Niillä on tarkoitus täydentää ja luoda painopisteitä valvonnalle.

Valvonta kohdistetaan ensisijaisesti kaupalliseen kalastukseen, mutta myös vapaa-ajan kalastusta valvotaan.

Lohenkalastusta Itämeren pääaltaalla ja Pohjanlahdella säädellään valtioneuvoston asetuksella (2017/236). Lohta koskee myös kansallisen kalastuslain menettämisseuraamus. Tiettyjen uhanalaisiin ja taantuneisiin kalalajeihin kohdistuvien kalastusrikosten ja -rikkomusten yhteydessä voidaan tuomita valtiolle menetettäväksi se arvo, joka kalalla on lajinsa edustajana. Itämeren rasvaevällisen luonnonlohen arvo on 3470 euroa ja istutetun rasvaevättömän lohen 170 euroa.