San­gin­joen suojelu on suun­nit­te­lu­vai­hees­sa – ky­syim­me, milloin toi­men­pi­teet alkavat

Konkreettisiin toimiin luonnonsuojelukeskuksen alueella päästään arvion mukaan vuonna 2021.

Hallinto-oikeus ei ottanut käsittelyyn Sanginjoen ulkometsän suojelupäätökseen tulleita valituksia.
Hallinto-oikeus ei ottanut käsittelyyn Sanginjoen ulkometsän suojelupäätökseen tulleita valituksia.
Kuva: Jukka Leinonen

Pitkään kiistelty Sanginjoen ulkometsän suojelupäätös on edennyt hoito-ja käyttösuunnitelman laatimiseen. Hallitusoikeus päätti syyskuussa jättää tutkimatta Sanginjoen luonnonsuojelupäätöksestä tulleet valitukset.

HO:n linjauksen myötä Sanginjoen suojelupäätös on lainvoimainen, ja luonnonsuojelualue etenee toteutukseen.

Oulun kaupunki on jo aloittanut luonnonsuojelualuetta koskevan suunnittelutyön.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut järjesti aiheesta syksyllä työpajan, jonka aiheena olivat muun muassa retkeilyrakenteet, tiestö ja opastus.

Maanhankintapäällikkö Juha Peuraniemi kertoo, että seuraavaa työpajaa suunnitellaan huhti-toukokuulle. Toisen työpajan teemaksi on valittu luonnonsuojelu ja ennallistaminen.

Hankkeeseen on tarkoitus osallistaa tällä tavalla myös asiasta kiinnostuneita kuntalaisia

Työpajojen avulla ympäristöpalvelut valmistelee alueen käyttösuunnitelmaa, joka pyritään saamaan valmiiksi ensi vuoden aikana. Peuraniemi arvioi, että varsinaiset uudet toimenpiteet Sanginjoen alueella aloitetaan vuoden 2021 aikana.

Luonnonsuojelualueen perustamiseksi tarvitaan vielä perustamispäätös, joka Peuraniemen mukaan haetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta tammikuussa. ELY-keskuksen lupa virallistaa alueen suojelun.

Sanginjoen luonnonsuojelualue tulee kattamaan 1 127 hehtaarin kokoisen alueen ulkometsäpalstan itäosassa. Peuraniemi kertoo, että alueesta tulee kaupungin haltuun jäävä yksityinen luonnonsuojelualue, jonka retkeily ja virkistysmahdollisuuksiin panostetaan suojelun rinnalla.

Tarkat suunnitelmat selviävät hoito- ja käyttösuunnitelman valmistuessa, mutta kunnostamista ja uusia retkeilyreittejä alueelle on tulossa.

Sanginjoen ulkometsän suojelualueesta on Oulussa keskusteltu vuodesta 2004 asti, ja asia on ollut Oulun kaupungin toimielimissä esillä yli 20 kertaa.