San­gin­joen met­sä­pää­tös pysyy – luon­non­suo­je­lu­väen tekemä oi­kai­su­vaa­ti­mus nurin

Oikaisuvaatimuksen takana olivat Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistys, Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys sekä Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri.

Kaupungin yhdyskuntalautakunta hylkäsi tiistaina luonnonsuojeluyhdistysten Sanginjoen monikäyttömetsän hoito- ja käyttösuunnitelmaa koskevan oikaisuvaatimuksen.
Kaupungin yhdyskuntalautakunta hylkäsi tiistaina luonnonsuojeluyhdistysten Sanginjoen monikäyttömetsän hoito- ja käyttösuunnitelmaa koskevan oikaisuvaatimuksen.
Kuva: Jukka Leinonen

Oulun kaupungin mukaan päätös ei ollut muutoksenhakukelpoinen. Oikaisuvaatimuksen hylkäyksestä päättänyt yhdyskuntalautakunta katsoo, että luonnonsuojeluväen näkemykset toteutuvat monikäyttömetsän hoito- ja käyttösuunnitelmassa.

Kaupungin yhdyskuntalautakunta hylkäsi tiistaina luonnonsuojeluyhdistysten Sanginjoen monikäyttömetsän hoito- ja käyttösuunnitelmaa koskevan oikaisuvaatimuksen. Lautakunta hyväksyi 4.6.2019 suunnitelman ohjeellisena noudatettavaksi.

Oikaisuvaatimuksen takana olivat Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistys, Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys sekä Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri.

Yhdistykset vaativat lautakunnan päätöksen kumoamista ja työryhmän perustamista uuden suunnitelman laatimiseksi.

Työryhmän tulisi yhdistysten mukaan koostua henkilöistä, joilla on riittävä asiantuntemus biologisesta monimuotoisuudesta, sen edistämisestä sekä metsien terveys- ja virkistyskäytön edellytysten turvaamisesta.

Lautakunta kertoo yhdistyksille antamassaan vastauksessa, että kaupunginlakimiehen tulkinnan mukaan lautakunnan Sanginjoen metsästä tekemä päätös ei ollut edes muutoksenhakukelpoinen.

Luonnonsuojeluväki on oikaisuvaatimuksen hylkäämisestä harmissaan.

– Ikävältä tuntuu. Mielestämme suunnitelma ei vastaa kaupunginvaltuuston ilmaisemaa tahtoa siitä, miten metsää pitäisi kehittää, Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiirin puheenjohtaja Esko Saari sanoo.

Saaren mukaan suunnitelma on liian talousmetsäpainotteinen ja muu käyttö, kuten virkistys, unohtuu. Metsänhoitotapojen pitäisi olla sellaisia, että metsien monimuotoisuus huomioidaan paremmin, Saari toteaa.

Yhdyskuntalautakunta katsoo, että päätös hoito- ja käyttösuunnitelmasta on tehty huolellisen valmistelun ja useiden selvitysten jälkeen. Suunnitelma ei ole myöskään voimassa olevan osayleiskaavan vastainen.

Lisäksi suunnitelma on toimenpidepäätöksiä ohjaava asiakirja, jonka perusteella ei tehdä varsinaisia toimenpiteitä. Ne pitää tuoda lautakunnan käsittelyyn ja ovat omalta osaltaan valituskelpoisia.

Lautakunnan hyväksymässä, kaikkiaan 1 444 hehtaaria käsittävän metsäalueen hoito- ja käyttösuunnitelmassa muun muassa todetaan, että suunnitelma edistää alueen monimuotoisuutta ja virkistyskäyttöä.

Hakkuut tehdään jatkuvan kasvatuksen periaatteella. Puuston monikerroksellisuutta ja monipuolista rakennetta lisätään ja suositaan lehtipuustoa. Myös lahopuuston määrän odotetaan lisääntyvän.

Soiden käytön selvitystyötä ely-keskuksen kanssa jatketaan. Tarvittavista toimenpiteistä tehdään erilliset päätökset.