San­gin­joen kiis­tel­ty ul­ko­met­sän suojelu tulee Oulun val­tuus­ton kä­sit­te­lyyn tam­mi­kuun lopussa

Kaupunginvaltuusto pääsee päättämään Sanginjoen ulkometsän suojelusta ja hoidosta tammikuun lopussa.

Sanginjoen ulkometsän suojelusta on kiistelty pitkään.
Sanginjoen ulkometsän suojelusta on kiistelty pitkään.
Kuva: Jukka Leinonen

Kaupunginvaltuusto pääsee päättämään Sanginjoen ulkometsän suojelusta ja hoidosta tammikuun lopussa.

34 valtuutettua vaati kirjeellään 20. joulukuuta, että Sanginjoen ulkometsän suojelua ja hoitoa koskeva asia tuodaan kaupunginvaltuuston päätettäväksi 29.1.2018.

Kuntalain mukaan valtuusto on kutsuttava koolle vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Sanginjoen ulkometsän työryhmä on laatinut esityksen Sanginjoen ulkometsäalueelle perustettavasta 1 127 hehtaarin suojelualueesta.

Lisäksi työryhmä on esittänyt, että muilta osin ulkometsän 1 440 hehtaarin hoito toteutetaan alueen kaavamääräysten ja kaupungin metsien hoitosuunnitelmassa esitettyjen periaatteiden mukaisesti.