Vankilat: Kaleva vie­rai­li nais­van­ki­las­sa ja tapasi vangin, jonka elämän suunnan opis­ke­lu käänsi

Kolumni: Tek­no­lo­gi­sen ke­hit­ty­mi­sen myötä maa­ta­lous on muut­tu­nut ra­di­kaa­lis­ti

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Sa­la­ka­va­la musta jää – nyt alkaa olla se aika vuo­des­ta, jolloin au­toi­li­jan kan­nat­taa va­rau­tua tal­vi­kau­teen

Nyt alkaa olla se aika vuodesta, jolloin autoilijan kannattaa varautua talvikauteen. Mustan jään peikko on nimittäin palannut kesälomalta Pohjoisnavalta ja alkaa vaania tiestöllä.

Peikon mielipaikkoja ovat alkusyksystä sillat ja teiden lämpöeristekohdat. Tien pinnan ollessa vielä sula sillan kansi tai lämpöeristekohta saattaa olla jo liukas mustan jään takia. Autoilijan lähtiessä aamulla sulan tien päälle, se tuudittaa usein turvallisuuden tunteeseen. Tilanne tiellä saattaa kuitenkin muuttua minuutissa.