Tulipalot: Oulun Top­pi­las­sa syttyi aa­muyöl­lä kolmas ta­hal­li­sek­si epäilty palo

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Saksa aikoo kirjata etätyön lakiin – "Tie­ten­kään leipuri ei pysty lei­po­maan leipää kotoaan käsin"

Työnantaja ei voisi enää kieltäytyä etätyöstä periaatteellisista syistä, jos työministerin esitys menee Saksassa läpi. STTK:n mukaan etätyön kirjaamista lakiin voitaisiin harkita myös Suomessa.

Saksan työministeri Hubertus Heil perustaa ehdotuksensa etätyön kirjaamisesta lakiin koronapandemian aikaisiin kokemuksiin.
Saksan työministeri Hubertus Heil perustaa ehdotuksensa etätyön kirjaamisesta lakiin koronapandemian aikaisiin kokemuksiin.
Kuva: epa08672219

Saksan työministeri Hubertus Heil esittää lakiin kirjattavaksi työntekijöille oikeutta tehdä etätöitä ainakin 24 päivää vuodessa, kertovat Die Zeit ja Bild am Sonntag -lehdet. Etätyötyölaissa olisi kyse siitä, että työnantaja voisi kieltäytyä etätyön mahdollisuudesta vain, jos siihen olisi selviä organisatorisia tai liiketaloudellisia perusteita.

– Siellä missä se olisi mahdollista, voisivat kaikki työntekijät saada lain mukaan vähintään 24 päivänä vuodessa mahdollisuuden etätyöhön, sanoi sosiaalidemokraatti Heil Bild am Sonntagille.

– Jos molemmilla vanhemmilla on ammatti, jossa voi tehdä etätyötä, niin ehdotukseni mukaan he voisivat joka viikko vaihtaa vanhempana päivän kotona tehtävään työhön. Se helpottaisi perhe-elämää valtavasti.

Heil perustaa ehdotuksensa koronapandemian aikaisiin kokemuksiin.

Hänen mukaansa virus on opettanut, että etätyö on paljon enemmän mahdollista kuin on alun perin ajateltu. Tällainen työ ei ole vain toimistojen nuorille, jotka "istuvat kahviloissa kannettavien tietokoneidensa kanssa maitokahvia juoden".

– Etätyö sopii joillekin jo olennaisesti modernin työnteon maailmaan, mutta monille sitä ei ole vielä tehty kovin mahdolliseksi, joten se pitää kirjata lakiin.

Ministerin mukaan 24 päivää olisi alaraja. Työntekijä ja työntekijä voisivat sopia sen ylityksestä tapauskohtaisesti keskenään työehtoneuvotteluissa.

Kaikki työntekijät saavat oikeuden neuvotella etätyöstä esimiestensä kanssa, sanoo Heil.

– Tietenkään leipuri ei pysty leipomaan leipää kotoaan käsin.

Työnantaja voisi kuitenkin kieltäytyä etätyöstä, jos siihen on erittäin painavat syyt. Siitä ei voi kuitenkaan enää kieltäytyä periaatteen vuoksi. Heilin mukaan etätyöstä neuvoteltaisiin tulevaisuudessa päällikön ja työntekijän välillä kasvokkain.

Lakiin tullaan kirjaamaan, että kotona tehdyn työn aika pantaisiin ylös digitaalisesti.

– Etätyön tekeminen ei saa johtaa siihen, että työstä ei pääse enää eroon. Myös kotitoimistossa pitää pystyä lopettamaan työt.

Suomessakaan ei etätyöstä ole vielä säädelty laissa. Asia pohjautuu meillä joko työehtosopimusten kirjauksiin tai siitä sovitaan työpaikkatasolla työnantajan ja työntekijän kesken, sanoo toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n edunvalvontajohtaja Katariina Murto.

Liittotasolla etätyöstä on annettu erilaisia suosituksia. Murron mukaan etätyön kirjaamista lakiin voisi harkita myös Suomessa.

– Se lisäisi joustavuutta työntekijän näkökulmasta niin että työntekijä voisi siihen vahvemmin vaikuttaa.

STTK:n jäsenistön etätyön määrästä ei ole näin korona-aikaan tarkkaa kuvaa. Sitä kuitenkin tehdään laajasti niillä aloilla, joilla se ylipäätään on mahdollista. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla se ei usein ole mahdollista. Korona-aika on lisännyt etätyön tekemistä merkittävästi.