Tilaajille

Sa­ka­tis­sa mennään Viian­kiaa­van alle 5 ki­lo­met­rin tun­ne­lia pitkin – Kai­vos­rä­jäh­dyk­set tun­tu­vat suo­je­lu­suol­la kul­ki­joil­le pieninä tö­mäyk­si­nä ja­lois­sa

Kaivosyhtiö on jättänyt ympäristövaikutusten arviointiselostuksen Lapin ely-keskukselle. Natura-suon vaikutus lupaprosessiin selviää myöhemmin.

Pitkospuita pitkin Sodankylän Viiankiaavalla liikkuvalle kaivoksen räjähdykset puolen kilometrin syvyydestä tuntuvat kaivosjohtajan mielestä tömpsähdyksinä jaloissa.
Pitkospuita pitkin Sodankylän Viiankiaavalla liikkuvalle kaivoksen räjähdykset puolen kilometrin syvyydestä tuntuvat kaivosjohtajan mielestä tömpsähdyksinä jaloissa.
Kuva: Jussi Leinonen

Kaivosta Sodankylään suunnitteleva Sakatti Mining Oy on tänään jättänyt Lapin ely-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (yva).

Yva-selvityksessä kaivosyhtiö arvioi toimintansa vaikutuksia ympäristöön: ihmisiin, luontoon ja muihin elinkeinoihin.