Mainos

Sai­raus­pois­sao­lot, ta­pa­tur­mat ja työ­ky­vyt­tö­myys vä­he­ni­vät – Fennia ja Elo aut­ta­vat ta­lo­tek­niik­ka­yri­tys Amp­li­tia joh­ta­maan työ­ky­kyä tu­lok­sel­li­ses­ti

Välittämisen malli auttaa nostamaan huolet esiin, hyvinvointiturva tuo avun lähelle töissä ja vapaa-ajalla

Työkykyjohtamisen perusideana on edistää työntekijöiden työkykyä, terveyttä ja turvallisuutta esimerkiksi ottamalla työkykyyn liittyvät asiat puheeksi ennakoivasti
Työkykyjohtamisen perusideana on edistää työntekijöiden työkykyä, terveyttä ja turvallisuutta esimerkiksi ottamalla työkykyyn liittyvät asiat puheeksi ennakoivasti

Talotekniikkayritys Amplit johtaa työkykyä tuloksellisesti: sairauspoissaolot, tapaturmat ja työkyvyttömyys ovat vähentyneet viime vuosina selvästi. Sairauspoissaoloja seurataan yrityksessä tarkasti, mutta seurannassa keskitytään määrän sijasta poissaolojen syihin.

Työkykyjohtamisen perusideana on edistää työntekijöiden työkykyä, terveyttä ja turvallisuutta. Se on hyvää arkijohtamista, jossa muun muassa otetaan työkykyyn liittyvät asiat puheeksi ennakoivasti, ja sen vaikutukset näkyvät yrityksen tuottavuudessa sekä sairauspoissaolo- ja työkyvyttömyyskustannuksissa.

Amplitin työmailla tehdään paljon fyysistä työtä, kuten sähkö- ja putkiasennusta. Työn aiheuttama kuormitus voi johtaa herkästi tuki- ja liikuntaelinvaivoihin. Amplit on kuitenkin onnistunut vähentämään sairauspoissaoloja ja terveyskustannuksia järjestelmällisesti viime vuosina.

”Olemme panostaneet määrätietoisesti toimivaan hoitoketjuun ja ennaltaehkäisevään työkykyjohtamiseen, ja se on tuottanut tulosta. Kun työntekijät viihtyvät töissä hyvin, työmailla on vähemmän sairastumisia. Työtyytyväisyys kulkee käsi kädessä sairauspoissaolojen ja työmaiden tuottavuuden kanssa”, kertoo Amplitin henkilöstöpäällikkö Elisabeth Villemson.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) arvion mukaan yksittäisen sairauspoissaolopäivän kustannus työnantajalle on 350–500 euroa. Tutkimusten perusteella työkykyä voidaan parhaiten ylläpitää tunnistamalla ja vähentämällä työstä johtuvia kuormitustekijöitä. Myös esihenkilön tuella on merkittävä vaikutus työntekijän kokemaan työkykyyn ja sairauspoissaolojen määrään.

Selkeät toimintamallit auttavat vähentämään pitkiä sairauspoissaoloja, siksi Amplitin työkykyjohtamisen perustana on välittämisen malli. Siihen kuuluvien terveyskyselyjen ja sairauspoissaoloseurannan avulla saadaan tärkeää tietoa henkilöstön hyvinvoinnista. Toisinaan huolenaiheet tulevat näkyväksi myös esimiehen tai kollegan kautta.

”Asioista kannattaa aina puhua, kun se on mahdollista. Käymme työntekijöiden kanssa työkykykeskusteluja, jos joku kantaa kollegastaan tai alaisestaan huolta tai jos sairauspoissaoloissa nähdään poikkeavuuksia”, Villemson kertoo.

Amplit on kehittänyt työkykyjohtamista yhdessä työeläkevakuutusyhtiö Elon kanssa. Fennia hoitaa puolestaan vakuutusasioita, kuten työntekijöiden lakisääteistä tapaturmavakuutusta ja sairauskuluvakuutusta. Fennian Hyvinvointiturva-palvelun ytimessä on FenniaHoitaja-puhelinpäivystys, jossa sairaanhoitajat ottavat vastaan puheluita aamusta iltamyöhään. Työterveyshuoltopalvelut tulevat Fennian kumppanilta.

”Yhteistyökumppanit ovat tärkeitä. Fennia auttaa akuuteissa terveyden asioissa ja Elo on osallistunut työkykyjohtamisen suunnitteluun”, Villemson kertoo.

Henkilöstön terveys ja turvallisuus ovat Amplitille tärkeitä myös työajan ulkopuolella, minkä takia työntekijöiden terveyspalvelut ja vakuutukset kattavat myös vapaa-ajan.

”Kukaan ei voi päättää pysyvänsä aina terveenä. Haluamme reagoida nopeasti eri tilanteisiin ja että kynnys pyytää apua olisi aina matala, oli kyse sitten sairastumisesta, työtapaturmasta tai yksityiselämän huolista.”

Kysy lisää! Fenniassa sinua palvelee Esa Ikonen, 0400 901 008 ja Elossa Niko Lassila, 040 674 4460. Muista myös Suomen Yrittäjien jäsenedut: fennia.fi/suomenyrittajat

Niko Lassila, niko.lassila@elo.fi, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Kauppurienkatu 8 A 2. kerros,  Oulu, p. 040 674 4460, www.elo.fi

Fennian edut yrittäjille: www.fennia.fi/suomenyrittajat

Alueen yhteyshenkilö: Myyntijohtaja Esa Ikonen p. 010 503 5811 tai 0400 901 008, esa.ikonen@fennia.fi