Joukkoliikenne: Oulun jouk­ko­lii­ken­teen linjat siir­ty­vät pois OTP:lta ensi vii­kol­la, lii­ken­tees­sä voi olla häi­riöi­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Tilaajille

Sai­raan­hoi­ta­ja­pu­la pa­kot­taa Ter­vo­lan muut­ta­maan vuo­de­osas­ton hoi­va­osas­tok­si kesän ajaksi – po­ti­las­paik­ka­mää­rä vähenee

Tervolan vuodeosaston toiminta muuttuu kesän ajaksi.
Tervolan vuodeosaston toiminta muuttuu kesän ajaksi.
Kuva: Nina Susi

Tervolan vuodeosaston toiminta muuttuu sairaanhoitajapulan vuoksi hoivaosastoksi, kunta tiedottaa. Muutos on voimassa kesän ajan touko-elokuussa.

Osastolla hoidetaan osaston pitkäaikaispotilaat ja intervallijaksoilla sovitusti käyvät omaishoidettavat. Potilaspaikkamäärää supistetaan kunnan mukaan siten, että paikkoja on enintään 14.