Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Pääkirjoitus: Tuntien odotus venyy vuo­ro­kau­sik­si – hoi­ta­ja­pu­las­ta tullut vaa­ral­li­nen ter­veys­ris­ki

Tilaajille

Ruu­kis­ta vuonna 1996 löy­de­tyt mys­tee­ri­vai­na­jat pää­si­vät kirk­ko­maa­han – maal­li­set jään­nök­set hau­dat­tiin pie­nis­sä laa­ti­kois­sa

Hautaan siunaaminen oli kaunis päätös 11 vainajan vaiheille.

Toukokuussa 1996 Ruukin Sakarinmäeltä löytyneen hautalöydön vainajat saateltiin reilun parinkymmenen hengen joukolla eilen Paavolan kirkkomaahan.

11 vainajan maalliset jäännökset oli 10:ssä laatikossa – yhdessä laatikossa oli kahden lapsen luut.