Liikenne: Kuusi kaistaa su­ju­voit­ti Poh­jan­tien lii­ken­net­tä – Ky­syim­me, koska oi­keal­ta saa ohittaa

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

Ruot­sis­sa myön­net­tiin 33 lupaa suden kan­nan­hoi­dol­li­seen met­säs­tyk­seen, maan met­säs­tä­jä­liit­to olisi ha­lun­nut yli sata pyyn­ti­lu­paa

Ruotsissa on annettu 33 lupaa suden kannanhoidolliseen metsästykseen ensi talvena. Asiasta kertoo Suomen Metsästäjäliitto.

Maan metsästäjäliitto vaati, että susien määrä olisi vähennettävä 300 yksikön tasolle. Taustalla on Ruotsin eduskunnan määrittelemä suotuisan suojelun taso. Tätä varten lupia olisi pitänyt myöntää yli sadan suden metsästykseen.

Ruotsin lääninhallitukset päätyivät siihen, että sopiva määrä metsästyslupia on 33. Metsästyspäätökset on lueteltu maakunnittain.

Ruotsin metsästäjäliiton mukaan metsästyslupien määrästä tehty päätös on liian varovainen.

Ruotsi aloitti suden kannanhoidollisen metsästyksen viime talvena.