Rokuan kan­sal­lis­puis­toa laa­jen­ne­taan 47 heh­taa­ril­la – Mu­hok­sen puo­lei­nen alue kasvaa mer­kit­tä­väs­ti

Rokuan kansallispuisto laajenee 47 hehtaarin verran Rokuanvaaran länsiosissa. Puistoon liitettävän alueen luonto koostuu muun muassa harjumetsistä ja alueen läpi virtaavasta Luosanojasta lähimetsineen. Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus on hankkinut alueen valtion kansallisomaisuudeksi.

Laajennus lisää merkittävästi kansallispuiston Muhoksen puoleista pinta-alaa. Tällä hetkellä puiston pinta-alasta Muhoksella on 436 hehtaaria, Utajärvellä 698 hehtaaria ja Vaalassa 548 hehtaaria. Puiston kokonaispinta-ala on noin 1682 hehtaaria.

Laajennuksella toteutetaan hallitusohjelmaan kirjattua tavoitetta laajentaa kansallispuistoverkostoa.