Suviseurat: "Nämä ovat oikein hauskat fes­ta­rit", sanoo nuori seu­ra­vie­ras Anna Kar­hu­maa Lopen su­vi­seu­roil­la

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­toi­met päät­ty­vät Suomen ra­joil­la per­jan­tai­na

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Ri­kos­epäi­lyt kii­hot­ta­mi­ses­ta kan­san­ryh­mää vastaan kol­min­ker­tais­tui­vat – kaiken kaik­kiaan vi­ha­ri­kok­sia hieman vä­hem­män kuin aiemmin

Kiihottaminen kansanryhmää vastaan -rikosepäilyjen määrä kolminkertaistui viime vuonna, selviää Poliisiammattikorkeakoulun viharikollisuutta koskevasta vuosiraportista.

Kiihottaminen kansanryhmää vastaan -rikosepäilyjen määrä kolminkertaistui viime vuonna, selviää Poliisiammattikorkeakoulun viharikollisuutta koskevasta vuosiraportista. Poliisi sai viime vuonna asiasta kaikkiaan 105 ilmoitusta, kun vuonna 2018 vastaava luku oli 34.

Kaiken kaikkiaan poliisin tietoon tuli viime vuonna hieman vähemmän viharikosepäilyjä kuin vuonna 2019. Yhteensä viharikoksista kirjattiin kaikkiaan 899 rikosilmoitusta. Vuonna 2018 vastaava luku oli 910.

Viharikoksella tarkoitetaan henkilöön tai ryhmään kohdistuvaa rikosta, jonka motiiveina ovat  vihamielisyys tai ennakkoluulot esimerkiksi uhrin etnistä tai uskonnollista taustaa vastaan. Suomen lainsäädäntö ei määrittele erikseen viharikoksen käsitettä.

Vuonna 2015 viharikosepäilyissä nähtiin selkeä kasvupiikki (1250 epäiltyä viharikosta), jonka jälkeen niiden määrä on laskenut tasaisesti kohti pidemmän aikavälin tasoa.

Poliisiammattikorkeakoulun tutkimuksessa viharikokset luokiteltiin eri motiivien kautta. Suurin osa vuoden 2019 viharikosilmoituksista sisälsi etniseen tai kansalliseen taustaan kohdistuvia piirteitä. Tällaisia ilmoituksia poliisi kirjasi yhteensä 650 kappaletta, mikä on hieman enemmän kuin viime vuonna. Yleisin rikoslaji tapauksissa oli pahoinpitely.

Poliisin mukaan viharikosepäilyissä on tapahtunut kasvua sanallisten loukkausten, uhkausten ja häirintätapausten määrissä vuoteen 2018 verrattuna.

Viharikosepäilyissä eniten muuttui uskontoon tai vakaumukseen kohdistuvien ilmoitusten määrä, joka väheni 14 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna. Hieman vajaassa puolessa tapauksista teko kohdistui islaminuskoon tai muslimeihin.

Uhrin oletettuun tai todelliseen seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun kohdistuvien viharikosten yhteismäärä laski hieman edellisvuodesta.

Näistä kuitenkin sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun kohdistuvia rikosepäilyjä ilmoitettiin poliisille enemmän kuin vuonna 2018. Eniten tehtiin ilmoituksia kunnianloukkauksista.