Punkkilive: Oulusta ropisee reip­paas­ti punk­ki­ha­vain­to­ja vä­ki­lu­kuun nähden

Rakentaminen: Poh­jan­tien varteen kaa­vail­laan 60-met­ris­tä tor­ni­ta­loa

Investoinnit: Ran­ni­kol­le suun­ni­tel­tu­ja mil­jar­di-in­ves­toin­te­ja tulee Poh­jois-Suo­meen saakka

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Ra­ken­nus­ala kärsii kroo­ni­ses­ta työ­voi­ma­pu­las­ta – pahin puute on ko­ke­nees­ta työn­joh­dos­ta, pro­jek­ti­pääl­li­köis­tä ja suun­nit­te­li­jois­ta

Rakennusalaa vaivaa paha osaajapula, kerrotaan Rakennusteollisuus RT:n tiedotteessa. Rakennusteollisuuden mukaan alan kasvu uhkaa tyrehtyä, ellei osaajapulaan liittyviä ongelmia saada ratkaistua.

Alalla on ollut liian vähän osaajia koko 2000-luvun ajan riippumatta siitä, millainen alan suhdannetilanne on ollut.

Rakennusteollisuus vaatii, että alan koulutusta lisätään. Pahin puute rakennusalalla on kokeneesta työnjohdosta, projektipäälliköistä ja suunnittelijoista. Myös ammatillisen koulutuksen saaneista on pulaa.

Osaajapula on Suomessa huomattavasti yleisempää kuin muualla Euroopassa.

Rakennusteollisuus RT julkaisee syyskuussa osaamistarveselvityksen. Sen mukaan 76 prosenttia alan yrityksistä näkee työvoimatarpeen kasvavan entisestään tulevaisuudessa. Samalla 68 prosenttia yrityksistä kokee osaavan työvoiman rekrytoimisen nykyisin vaikeaksi.

Rakennusalan työvoimapulaan vaikuttaa selvästi suurten ikäluokkien jääminen eläkkeelle sekä nuorten ikäluokkien pienentyminen. Lisäksi rakennusalalla on havaittavissa edelleen se, että 1990-luvun laman aikaan alalta poistui paljon ammattilaisia.

Rakennusalan osaamistarveselvityksen toteutti Innolink Research Oy  keväällä 2021. Kyselyyn vastasi 459 rakennusteollisuuden yritysten edustajaa 382 yrityksestä. Selvitys julkaistaan kokonaisuudessa syyskuun lopussa.