Liikenne: Jos Oulun Poik­ki­maan­tie pää­te­tään uu­dis­taa, töihin pääs­tään no­peas­ti

Taiteiden yö: Kahden in­to­hi­moi­sen tai­de­har­ras­ta­jan unelma täyttyy Tai­tei­den yönä, kun Gal­le­ria 33 avaa ovensa

Ra­ha-asiain­va­lio­kun­ta puoltaa yli 26 mil­joo­nan in­ves­toin­ti­tu­kea Py­hä­sal­men ener­gia­va­ras­to­hank­keel­le – vanha kaivos voi saada uu­me­niin­sa Suomen suu­rim­man ener­gia­va­ras­ton

Lopullinen investointipäätös tehdään muutaman kuukauden sisällä.

Arkistokuva Pyhäsalmen kaivoksesta.
Arkistokuva Pyhäsalmen kaivoksesta.
Kuva: Kontiainen Jarmo

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta on päättänyt puoltaa työ- ja elinkeinoministeriön esitystä 26,3 miljoonan investointituen myöntämisestä Pyhäsalmen energiavarastohankkeelle.

Pumppuvesivoimaan perustuvan energiavaraston eli PPHES -hankkeen toteutuminen on kulmakivenä Pyhäsalmen kaivosalueelle ja sen lähialueille kehittyvälle Pyhäjärven Callion yrityspuistolle, Pyhäjärven kaupunki tiedottaa. Lopullinen investointipäätös saadaan muutaman kuukauden päästä.

Kaivostoiminta alueella on loppumassa: louhinta loppuu vuoden 2022 alkuun mennessä, rikastamo toimii vuoteen 2026 saakka. Toiminnan loppumisella on merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia, joihin Pyhäjärvellä on varauduttu ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) hallinnalla.

– PPHES on kaivoksen maanalaisen infrastruktuurin uusiokäytön kannalta ankkurihankkeemme ja siten koko elinkeinorakenteen rakennemuutoksen kannaltakin erittäin tärkeässä roolissa, toteaa Pyhäjärven kaupunginjohtaja ja Callion toimitusjohtaja Henrik Kiviniemi.

– Myönnetty tuki parantaa huomattavasti pumppuvoimalan toteutumisen todennäköisyyttä ja samalla kaivosalueen uusiokäytön edellytyksiä kokonaisuudessaan. Toteutuessaan pumppuvoimala tarjoaisi uusia mahdollisuuksia kaivoksen osaavalle henkilöstölle ja lisäisi alueen elinvoimaa sekä kehitysmahdollisuuksia kaivoksen tuotannon hiipuessa, pohtii kaivoksenjohtaja Aki Tuikka.

PPHES pystyy reagoimaan nopeasti ja suurella volyymilla tuotannon ja kulutuksen välisen eron vaihteluihin. Hankkeen rakentamisaika on arvioitu olevan kolme vuotta ja sen tekninen käyttöikä olisi yli 50 vuotta.

– Suomen suurimman energiavaraston valmistelu on ollut mielenkiintoinen tehtävä Pyhäjärvellä. Nyt käynnistyy hankkeen tarkempi suunnittelu, kertoo Pyhäjärven Callion kehitysjohtaja Sakari Nokela.

– Kaivokseen toteutettuna pumppuvoimala tulee olemaan laatuaan ensimmäinen Suomessa ja maailmalla. Pelkästään 1400 m pystysuora veden pudotuskorkeus päässee myös ennätyskirjoihin, Nokela jatkaa.

Lue lisää:

Py­hä­sal­men sul­jet­ta­vaa kai­vos­ta kaa­vail­laan tun­ne­li­ra­ken­ta­mi­sen tes­ti­pai­kak­si – mukana Peter Ves­ter­bac­kan yhtiö, joka puuhaa tun­ne­lia Hel­sin­gin ja Tal­lin­nan välille

Py­hä­jär­vel­le ra­ken­ne­taan pump­pu­ve­si­voi­maan pe­rus­tu­van ener­gia­va­ras­ton de­mo­lai­tos

Py­hä­sal­men kaivos on he­rää­mäs­sä uuteen eloon – suun­ni­tel­mis­sa vä­läy­tel­ty troop­pi­sia kaloja ja dataa

Juttua muokattu klo 15.51. Otsikkoa korjattu: investointi on suuruudeltaan yli 26 miljoonaa euroa, ei yli 23 miljoonaa euroa, kuten otsikossa alun perin luki. 3.9.2021 klo 10.30: Otsikossa sana investointi korjattu investointitueksi.