Py­hä­jär­vel­le ra­ken­ne­taan pump­pu­ve­si­voi­maan pe­rus­tu­van ener­gia­va­ras­ton de­mo­lai­tos

Pumped Hydro Storage Sweden AB and Callio Pyhäjärvi ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen pumppuvesivoimaan perustuvan energiavaraston demolaitoksen toteuttamisesta Pyhäjärven Callioon.

Pumped Hydro Storage Sweden AB and Callio Pyhäjärvi ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen pumppuvesivoimaan perustuvan energiavaraston demolaitoksen toteuttamisesta Pyhäjärven Callioon.

Laitos rakennetaan Pyhäsalmen kaivokseen.

Yhteistyöprojektin tavoitteena on suunnitella ja kehittää pienen kokoluokan pilottilaitos, jota voidaan myöhemmin hyödyntää täysikokoisen yli 50MW energiavaraston toteuttamisessa.

Projektin toteuttaminen on jo aloitettu sisältäen muun muassa tekniset suunnitelmat, aikataulutuksen ja rahoitussuunnitelmat.

Ruotsalaisen yhteistyökumppanin Pumped Hydro Storage Sweden AB vastuulla on demolaitoksen suunnittelu, rahoittaminen, rakentaminen ja käyttö. Kun demolaitoksen rakentaminen on valmis ja energiavaraston toiminta pilotoitu valmiiksi, yhteistyökumppanit tekevät päätöksen täysikokoisen energiavaraston toteuttamisesta.

– Olemme liikkumassa oikeaan suuntaan, Callion uusiokäytön suunnitelmat ovat konkretisoitumassa. Pumppuvesivoimaan perustuvissa energiavarastoissa Pyhäjärvi tulee olemaan kehityksen kärjessä markkinoiden siirtyessä yhä laajemmin hyödyntämään uusiutuvia energialähteitä. Tavoitteenamme on olla houkuttelevin kumppani energianvarastoinnissa yli toimialarajojen. Yhteistyö Pumped Hydro Storage Sweden AB kanssa auttaa tämän tavoitteen saavuttamisessa, toteaa kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi Pyhäjärveltä.