-

En­du­ro­har­ras­ta­jat ah­taal­la

"Yksi iso tavoite on, että saataisiin kaikkia harrastajia tyydyttävät harjoitteluolosuhteet, jotka osaltaan vähentäisivät myös luvatonta ajelua", sanoo Oulun Moottorikerhon hallituksen jäsen.

"Yksi iso tavoite on, että saataisiin kaikkia harrastajia tyydyttävät harjoitteluolosuhteet, jotka osaltaan vähentäisivät myös luvatonta ajelua", sanoo Oulun Moottorikerhon hallituksen jäsen.