Mainos

Py­hä­joel­la nuoret tekevät itse – yrit­tä­jyys­lu­kion työ­elä­mä­päi­vä tarjosi opis­ke­li­joil­le kos­ke­tuk­sen työ­elä­mään ja yrit­tä­jyy­teen

Pyhäjoen yrittäjyyslukion työelämäpäivä tarjoaa nuorille kosketuksen työelämää ja yrittäjyyteen

Rehtori Tauno Rajaniemi kertoo, että yhteistyökumppaneiden kanssa toteutetusta työelämäpäivästä halutaan tehdä toistuva tapahtuma.
Rehtori Tauno Rajaniemi kertoo, että yhteistyökumppaneiden kanssa toteutetusta työelämäpäivästä halutaan tehdä toistuva tapahtuma.
Kuva: Ester van Dam

Pyhäjoen yrittäjyyslukiossa järjestettiin elokuussa pilottikokeiluna työelämäpäivä. Rehtori Tauno Rajaniemen mukaan tapahtuman tavoitteena on, että kaikki opiskelijat saavat kosketuksen työelämään ja yrittäjyyteen.

Ajatus yrittäjien yhteistyöstä lukion kanssa lähti vuoden 2021 keväällä  Saara Mustakalliolta. Hän on Pyhäjoen Yrittäjien hallituksen jäsen ja toimii myös Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien nuorten yrittäjien johtoryhmän jäsenenä. Työelämäpäivä ideoitiin, kun mietittiin nuorten yrittäjien toimenpiteitä kuluvalle vuodelle ja pyydettiin Pyhäjoen lukion edustajat yhteiseen ideointipalaveriin.

Työelämäpäivän aikana opiskelijat kiersivät työpajoissa, joissa he tutustuivat muun muassa työhaastatteluun, 4H-yrittäjyyteen ja nykyaikaisen ansioluettelon tekemiseen. He saivat pohtia yritysideoita ja miettiä oman osaamisen tunnistamista. Esittäytymässä oli paikallisia ja seutukunnallisia yrittäjiä.

”Työelämäpäivässä kaikki meidän nuoret saavat kosketuspintaa yrittäjyyteen. Yrittäjyys ei kohtaa kaikkia, koska messujen järjestämiseen ja lehden tekoon osallistuminen on vapaaehtoista eivätkä kaikki lähde niihin mukaan”, Rajaniemi sanoo.

Yrittäjyyslukion työtapojen keskiössä on opiskelijan oma toiminta. Yrittäjämäinen toiminta tarkoittaa sitä, että nuoret kokevat olevansa itse vastuussa toiminnasta ja itse asiassa tuloksistakin.

”Ytimessä on ajatus, että nuoret eivät ole toiminnan kohteita vaan tekijöitä.”

Työelämäpäivästä halutaan tehdä vuosittainen tapahtuma. Lukio on ollut jo pitkään oleellinen osa paikallisyhteisöä ja on koko ajan tekemisissä paikallisten yrittäjien kanssa.

”Meillä on siihen välineitä”, Rajaniemi toteaa.

Opiskelijat tekevät itse

Yrittäjyyslukion toimintatapa konkretisoituu viikoittain ilmestyvän paikallislehden tekemisessä. Opiskelijat vastaavat siitä täysin. Pyhäjoen Kuulumiset jaetaan paperilehtenä jokaiseen talouteen.

”Heillä on oikeat vastaanottajat ja he saavat palautetta. Nuoret tekevät kaiken itse, muun muassa taittavat lehden verkkoon. Nuorten yritykset ovat alihankkijoina.”

Toinen väline kokemusten saamiseksi yrittäjyydestä on Pyhäjoen messujen järjestäminen, joka on kaikilta osin opiskelijoiden vastuulla.

”Yhdessä tekeminen kasvattaa nuoria todella paljon. Kun kysytään lukion päättäviltä, mikä on ollut vaikuttavinta, messuprojekti nousee aina esille.”

Messuprojektissa on mukana lukion kakkosluokkalaiset. Osallistuminen edellyttää, että he perustavat yrityksen joko Nuori Yrittäjyys (NY)- tai 4H-yritys konseptin mukaisesti. Messuorganisaation sisällä on monta NY- ja 4H-yritystä.

Viime kesästä lähtien 4H-yrityksiä on perustettu enemmän.

Englantia käyttökielenä

Englannin opettaja Minna Lapinkangas kertoo, että työelämä ja yrittäjyys ovat aihealueita, joita käsitellään englannin tunnilla. Siellä tehdään englanniksi CV eli ansioluettelo ja vaikkapa työhaastattelu.

Lapinkangas näkee työelämän eri osa-alueisiin keskittyvän teematapahtuman tarpeellisena. Teemapäivään osallistuvat kaikki opiskelijat eri luokka-asteilta, mikä onnistuu mainiosti pienehkössä opinahjossa. Samantapaisia päiviä on muitakin.

”Lukion työtapoihin on kuulunut jo pitkään työnäytepäivät. Niiden aikana opiskelijat esittelevät omat projektinsa koko koululle”, Lapinkangas sanoo.

Pyhäjoen yrittäjyyslukio
  • Opiskelijat tekevät Pyhäjoen Kuulumiset -lehteä. 
  • Järjestävät Pyhäjoen Messut. Joulumessut ovat 11.12.2021.
  • Edellisten projektien puitteissa opiskelijat perustavat omia yrityksiä NY (Nuori yrittäjyys)- tai 4H-yritys konseptin mukaan. 
  • Lisäksi on mahdollista tehdä yrittäjyysopintoja, esimerkiksi taloushallinnon kurssi. 
  • Kansainvälistä harjoittelua aloitellaan Hampurissa sijaitsevan yhteistyökoulun kanssa. Suomalais-saksalainen tandem-opiskelijapari tekee harjoittelua kaksi viikkoa Suomessa ja kaksi viikkoa Saksassa.


Pyhäjoen lukio teki jo tutustumiskäynnillä vaikutuksen raahelaiseen Valtteri Lukkarilaan – nyt hän vastaa joulumessujen tekniikasta
Anna Tilvis
Valtteri Lukkarila on joulumessujen tekniikkapäällikkö ja oman tiiminsä vastuuhenkilö.
Valtteri Lukkarila on joulumessujen tekniikkapäällikkö ja oman tiiminsä vastuuhenkilö.
Kuva: Ester van Dam

Raahelainen Valtteri Lukkarila, 17, käy lukiota Pyhäjoella. Vireä, yrittäjäpainotteinen lukio teki vaikutuksen tutustumiskäynnin aikana.

”Yhdeksännellä luokalla käytiin tutustumassa myös täällä. Rehtori puhui ja kertoi tästä. Oli heti lukittu, että tänne haluan. Ilmapiiri on erittäin mukava.”

Valtteri on aloittanut toisen lukuvuotensa ja sen alkuun sijoittuu työelämäpäivä. Hän on ehtinyt kiertää ryhmänsä mukana joitain rastipisteitä.

”Kevytyrittäjyys kuulosti helpolta tavalta aloittaa. Olen ajatellut, että lukion ohella tekisin jotain työtä.”

Yhdellä rastilla mietittiin henkilökohtaisia kiinnostuksen kohteita ja unelma-ammattia.

”On vielä hakusessa mihin aion mennä lukion jälkeen. Olen hyvä asiakaspalvelussa ja myös tietokonehommissa.”

Työkokemusta Valtterille on kertynyt kesätöistä. Viime kesänä hän oli töissä Neste Oilin kassalla ja Raahen liikennepuiston valvojana.

Valtterin kokemuksen mukaan lukiossa tulee heti esille messut ja lehdenteko.

”Messujen järjestelyssä sain hyvän roolin. Olen tekniikkapäällikkö ja minulle on oma tiimi, jonka toiminnasta vastaan.”

Joulumessujen valmistelu on täysillä käynnissä esimerkiksi markkinointitiimin osalta, mutta Valtterin tiimin vuoro tulee myöhemmin, He rakentavat esimerkiksi loosit ja valaistuksen.

”Tarjolla oli myös lehden taittoa, mutta siihen en mennyt.”

Valtterin koulumatkat hoituvat sujuvasti, sillä hän sai elokuussa ajokortin, ikäpoikkeuslupakortin.