Kouluruoka: Oulun kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa tar­joil­lun oudon ha­jui­sen jau­he­li­ha­kei­ton syy selvisi

Oulu: Val­tuus­ton uusi pu­heen­joh­ta­ja Jarmo J. Husso pitää po­li­tiik­kaa lasten leik­ki­nä 70-lu­kuun ver­rat­tu­na

Kolumni: Tapasin Teuvo Hak­ka­rai­sen Brys­se­lis­sä ja kysyin, ha­luaa­ko hän yhä maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­rik­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Puun ha­laa­mi­ses­ta toi­meen­tu­loa ja uutta elin­kei­noa?

Teollistuminen edellytti luonnon ja inhimillisen kehittyvän kulttuuriin erottamista toisistaan. Vihreän ja digitaalisten siirtymien samanaikaisuus on synnyttänyt tarpeita tarkastella uudelleen ihmisyyttä toiminnallisena suhteena ei-inhimilliseen ympäristöön.

Arvot ja elämäntavat nähdään riippuvaisina yksilöiden sekä heidän fyysisen ympäristönsä välisestä vuorovaikutuksesta. Muutosta määrittää ja kiihdyttää luontoperustaisten arvojen yleinen vahvistuminen. Pysyvyyden ajatuksen rinnalle on noussut palautumis- ja uudistumiskykyyn liittyvien ominaisuuksien arvostaminen yhtenä tulevaisuuden yrittäjyyksiä ja toimeentulon muotoja määrittävänä tekijänä.

"Tavoitteena on tehdä vihreästä siirtymästä ja siihen perustuvista ansaintalogiikoista innostavaa, itsetarkoituksellista ja vapaasti organisoituvaa sekä myös taloudellisesti merkityksellistä toimintaa."

Jatkuvan kasvun ajatus on korvautumassa ekosysteemien kaltaisella sopeutumisella. Kestävään kehitykseen ja hyvinvoinnin edistämiseen tähtääville (lisä)arvoille on aktiivisesti rakennettava mahdollisuus tulla uuden taloudellisen osaamisen kiihdyttämisen piiriin.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.